Νέα παρέμβαση στο Δημ. Συμβούλιο για τις σχολικές καθαρίστριες

on .

KATHARISTRIES

• Την επαναπρόσληψη των 40 απολυμένων καθαριστριών και τη μετατροπή των συμβάσεων από μερική σε πλήρους απασχόλησης για ακόμη 25 υπαλλήλους απαίτησε εκ νέου η Επιτροπή Αγώνα σχολικών καθαριστριών με νέα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα η επιτροπή παρενέβη στη διαδικτυακή συνεδρίαση καταγγέλλοντας ότι με την πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων εργασίας και την τοποθέτησή τους στα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών, ζητήθηκε από την πλειοψηφία των 25 σχολικών καθαριστριών τρίωρης απασχόλησης να εργαστούν σε δύο σχολικές μονάδες ταυτόχρονα. Όπως είπε η Ηλία Δήμητρα εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα «μπορεί μία γυναίκα μέσα σε τρεις ώρες διανύοντας μία απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τον τόπο διαμονής της να καθαρίσει δύο σχολεία μαζί; Προσμετράται ο χρόνος μετακίνησης από το ένα σχολείο στο άλλο στο συνολικό χρόνο εργασίας; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν συμβεί οτιδήποτε κατά τη μετακίνηση από το ένα σχολείο στο άλλο;».