Τέσσερις νέες επενδύσεις σε πτηνοτροφικές μονάδες

on .

KOTES PTHNOTROFEIO

• Συνεχίζονται οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στον κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο, όπως προκύπτει και από τα θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Στην Ημερήσια Διάταξή της περιλαμβάνονταν τέσσερις επενδύσεις για τις οποίες η Επιτροπή κλήθηκε και έδωσε θετικές γνωμοδοτήσεις  για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεών. Δύο από αυτές, τις μονάδες αυξάνουν τη δυναμικότητά τους, ενώ οι άλλες δύο είναι νέες. Αύξηση δυναμικότητας από 57.000 σε 71.000 ορνίθια έχει σχεδιάζει πτηνοτροφική μονάδα που λειτουργεί σε έκτακτη εντός του αναδασμού Πρωτόπαπας Ζίτσας, ενώ αλλαγή εκτρεφόμενου είδους και ταυτόχρονη αύξηση δυναμικότητας από 10.300 ινδιάνους σε 40.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής έχει προγραμματίσει άλλη πτηνοτροφική μονάδα που λειτουργεί ήδη στον αναδασμό Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Ζίτσας. Νέες μονάδες θα λειτουργήσουν στη Φιλοθέη Άρτας (δυναμικότητας 21.500 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής) και στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας (δυναμικότητας 63.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής).