Προ των πυλών η εξάπλωση της πανώλης των χοίρων

on .

GOYROYNIA XOIROTROFEIO

• Η Ελλάδα είναι μια από τις δεκαοκτώ χώρες της Ευρώπης στις οποίες έχουν αναληφθεί δράσεις από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την αποτροπή της εξάπλωσης της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Στη χώρα μας την εκστρατεία επιβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σε στενή συνεργασία με το εστιακό σημείο της EFSA στη χώρα, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου στην Ελλάδα είναι φέτος πολύ μεγάλος λόγω γειτνίασης με τη Βουλγαρία, η οποία είναι μια από τις τέσσερις χώρες στις οποίες η κατάσταση κρίνεται πολύ σοβαρή (οι άλλες είναι οι Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία).

Στο επίκεντρο της εκστρατείας βρίσκονται οι αγρότες, οι κτηνίατροι και οι κυνηγοί, καθώς αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες πολιτών που έχουν άμεση σχέση με την ύπαιθρο. «Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που εξαπλώνεται και σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη που δεν είχαν προσβληθεί στο παρελθόν.

Η εξάπλωση της ασθένειας είναι μια παγκόσμια απειλή και έχει οδηγήσει σε καταστροφικές απώλειες τη συστημική χοιροτροφία και την κυνηγετική δραστηριότητα», λέει ο Bernhard Url, Εκτελεστικός Διευθυντής της EFSA.