Πιο πολλοί οι δικαιούχοι ενίσχυσης για την αγορά ζωοτροφών

on .

ZOOTROFES TSOYBALIA

• Τα θέματα της καταβολής της ενίσχυσης του 2% στους δικαιούχους κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών και της αποζημίωσης των χοιροτρόφων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας σχετικές Αναφορές προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο αρμόδιος Υπουργός Γ. Γεωργαντάς, με έγγραφη απάντησή του, δηλώνει πως έχει διευρυνθεί ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα λάβουν τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση, ενώ για τις αποζημιώσεις των χοιροτρόφων έχει καταβληθεί εκ νέου αποζημίωση σε καινούργιους δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά, στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει: «Προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι και οι πτηνοτρόφοι για την αγορά ζωοτροφών, προβλέψαμε, με το άρθρο 61 του Ν. 4919/2022, τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 2% επί του τζίρου τους για το έτος 2021. Με την ΚΥΑ 600/102813/2022 προσδιορίστηκαν οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης και καταβλήθηκαν 37,6 εκατ. ευρώ, ενώ με πρόσφατη τροποποίησή της διευρύνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα λάβουν την εν λόγω ενίσχυση. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που εγγράφηκαν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου 2022, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που προέβλεπε η αρχική απόφαση, να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση 2%, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις». 

Ο κ. Γεωργαντάς επισημαίνει επίσης πως τροποποιείται ο υπολογισμός της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχόμενους αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν έναρξη μέσα στο έτος 2021, προκειμένου το 2% να υπολογιστεί επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους, όπως όριζε η αρχική απόφαση. 

Σε ό,τι αφορά τους χοιροτρόφους, υπενθυμίζει πως με σχετική ΚΥΑ καταβλήθηκαν στις αρχές του 2022 πάνω από 13 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χοιροτροφίας. Πλέον της ενίσχυσης αυτής, εκδόθηκε πρόσφατα από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα εκτροφής χοίρων σε όλη την Επικράτεια …» και στις 30 Ιουνίου καταβλήθηκε το ποσό των 5.577.921,16 ευρώ σε 153 νέους δικαιούχους, που δεν είχαν ενισχυθεί δυνάμει της προηγούμενης ΚΥΑ.