Να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος 18 χοιροτρόφων

on .

GOYROYNIA

• Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών» ζητά την αποκατάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν χοιροτρόφοι με την καταβολή ενίσχυσης. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «παρά την τροποποίηση της ΚΥΑ η οποία κάλυψε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ, μια μικρή ομάδα 18 χοιροτρόφων δεν έλαβε την ενίσχυση διότι είχε υποβάλει εμπρόθεσμα την δήλωση ΟΣΔΕ αλλά όμως υπέβαλε καθυστερημένα την απογραφή στις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες». Η «Ένωση» υποστηρίζει ότι πρόκειται για μεγάλη αδικία, «αλλά παράλληλα η μη χορήγηση της ενίσχυσης στους παραπάνω παραγωγούς θα τους οδηγήσει στο κλείσιμο των χοιροτροφικών τους μονάδων με δεδομένη την ακρίβεια και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής» και παρακαλεί τον Υπουργό να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα, προκειμένου να αρθεί και η κατάφορη αδικία την οποία έχει υποστεί η μικρή αυτή ομάδα των χοιροτρόφων.