Οι Διεθνείς Δράσεις και Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON PINAKIDA

• Συνέδριο για τις Διεθνείς Δράσεις και Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα λάβει χώρα την Τρίτη, 7 Ιουνίου, από 9.30 έως 17.15, στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς», στην Πανεπιστημιούπολη.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δράσεις διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως η συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία με Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, η πιστοποίηση και διεθνοποίηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τα Προγράμματα Erasmus+ καθώς και οι συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ιονίου – Αδριατικής, Uniadrion και με Πανεπιστήμια της Αλβανίας και της Βαλκανικής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών επιδόσεων των Πανεπιστημίων.

Εισηγητές στο Συνέδριο θα είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητές Μηνάς Πασχόπουλος, Σπύρος Γεωργάτος και Σταύρος Νικολόπουλος, η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία Σοφία Φιλιππίδου, η υπεύθυνη του Τομέα Εκπαίδευσης του Βρετανικού Συμβουλίου Μαρία Τσακάλη, οι συντονιστές των ακαδημαϊκών δράσεων, εκπρόσωπος του Ι.Κ.Υ κ.α. Τέλος, χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Πρυτάνεις των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

*Το Συνέδριο θα μεταδοθεί απευθείας μέσω του συνδέσμου: https://diavlos.grnet.gr/event/e4034 την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.