«Χωματερή» η έκταση του Δημοσίου στη Λιμνοπούλα!

on .

LIMNOPOYLA OIKOPEDO ETAD

• Στην άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει παραλίμνιες εκτάσεις στη Λιμνοπούλα που ανήκουν στο Δημόσιο αναφέρεται ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Σταύρος Καλογιάννης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικονομικών. Οι εκτάσεις αυτές, συνολικής επιφάνειας περίπου 57 στρεμμάτων, έχουν περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε., η οποία και έχει προγραμματίσει την αξιοποίησή τους. 

Ο κ. Καλογιάννης σημειώνει στην ερώτησή του, ότι δίπλα από την έκταση αυτή βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ, μια ξενοδοχειακή μονάδα και άλλες επιχειρήσεις, και συνεχίζει: «Δυστυχώς, στην προαναφερόμενη έκταση έχουν τοποθετηθεί, αυθαίρετα, λυόμενοι οικίσκοι οι οποίοι βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Άλλα τμήματα της έκτασης χρησιμοποιούνται ως αμαξοστάσιο, ενώ στον ευρύτερο χώρο γίνεται ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων. 

Είναι σαφές ότι η διαμορφωθείσα, εδώ και χρόνια, κατάσταση στην εν λόγω έκταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των περιοίκων, ενώ απαξιώνει τις σοβαρές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί ή έχουν υλοποιηθεί στην παραλίμνια περιοχή των αθλητικών καταστάσεων Λιμνοπούλας Ιωαννίνων».

Και ο βουλευτής της Ν.Δ.  συνεχίζοντας, υπενθυμίζει ότι για το ίδιο θέμα είχε καταθέσει και πάλι ερώτηση πέρυσι το Σεπτέμβριο, η οποία απαντήθηκε από την ΕΤΑΔ Α.Ε., ωστόσο μάλλον δεν εφάρμοσε τα όσα υποστήριζε περί καθαρισμού και περίφραξης του χώρου. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «Οι κατά προτεραιότητα ενέργειες της ΕΤΑΔ μέχρι την βέλτιστη για το δημόσιο συμφέρον αξιοποίηση - ευελπιστώντας εντός του 2022 - των εν λόγω ακινήτων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, είναι η απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατόχων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση της περίφραξης προστασίας αυτών, η αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων φαινομένων αυθαίρετης χρήσης και η ανάκτηση του ελέγχου του συνόλου των ακινήτων, παράλληλα με την ολοκλήρωση του διενεργηθέντος τεχνικού και νομικού ελέγχου, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πραγματικές δυνατότητες των ακινήτων προς επιπλέον όφελος της τοπικής κοινωνίας και της παραλίμνιας περιοχής».

Με βάση το περιεχόμενο της συγκεκριμένης απάντησης ο Σταύρος Καλογιάννης ρωτά το αρμόδιο Υπουργείο σε ποιες από τις προαναφερόμενες ενέργειες έχει προβεί η ΕΤΑΔ ΑΕ, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των συμπολιτών μας αυτή η παραλίμνια έκταση, ποιος είναι ο σχεδιασμός της ΕΤΑΔ για την εν λόγω έκταση και πότε αναμένεται αυτός να αρχίσει να υλοποιείται.