Θετικές γνωμοδοτήσεις για νέες μονάδες στην Ήπειρο

on .

KOTES PTHNOTROFEIO

• Θετικά για τέσσερις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις γνωμοδότησε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Και οι τέσσερις μονάδες πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της Π.Ε. Ιωαννίνων (τρεις στο Δήμο Ζίτσας, μία στο Δήμο Ζαγορίου) , ενώ η αδειοδότηση γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Συγκεκριμένα οι μονάδες, για τις οποίες η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι θετική είναι οι εξής:.

- «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών (Φορέας υλοποίησης Κωνσταντίνα Πασχάλη).

-Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών. (Φορέας υλοποίησης Βασίλειος Τσώνης).

- «Ε.Π.Ο. επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 38.400 σε 70.400 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

- «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Παλιούρι» Τ.Κ. Πρωτόπαππας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. Εκτός αυτών θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή και για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών, στη θέση «Στάνη Γκούρη», της Τ.Κ. Βαλανιδούσας Δήμου Πάργας» Άλλες αποφάσεις Η Επιτροπή γνωμοδότησε επίσης θετικά για τις ΣΜΠΕ των προγραμμάτων:

- «Μεταφορές» 2021-2027, Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027 και Interreg IPA III CBC Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» με ανακοίνωσή της εξηγεί τους λόγους που καταψήφισε τη ΣΜΠΕ Μεταφορών.

Αποφάσισε επίσης όπως η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» παραπεμφθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.