Αύξηση χρηματοδότησης για ΜμΕ μέσω του Αναπτυξιακού ζητά το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

on .

EYRO KLEIDI

• Αύξηση της χρηματοδότησης του 5ου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399) που αφορά επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημ. Δημητρίου. Επικαλούμενος πληροφορίες του Επιμελητηρίου, όπως αναφέρει στην επιστολή του οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων ξεπέρασαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό του εν λόγω Κύκλου (400 εκατ. ευρώ). Γι’ αυτό και χαρακτηρίζει επιτακτική ανάγκη την αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κύκλου από 400 εκ. ευρώ σε 600 εκ. ευρώ (αύξηση Δημόσιας δαπάνης κατά 200 εκ. ευρώ). Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου «οι θετικά εγκεκριμένες προτάσεις (που έχουν αξιολογηθεί θετικά από τον Αξιολογητή του Υπουργείου - ΕΜΠΑ) που μένουν εκτός νόμου ανέρχονται ήδη στα 100 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Να σημειωθεί ότι δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα οι προτάσεις όλων των Περιφερειών όπου σημαίνει, ότι το παραπάνω ποσό αναμένεται να φθάσει τα 200 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι προκύπτει υπερβάλλουσα ζήτηση (υποβολές θετικά αξιολογημένες) η οποία ανέρχεται στο ποσό των 200 εκ. ευρώ. »Συνεπώς προκύπτει ότι 200 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα μείνουν εκτός Αναπτυξιακού Νόμου». Αναφερόμενος στην Ήπειρο, όπως σημειώνει ο κ. Δημητρίου «ο προϋπολογισμός των θετικά αξιολογημένων προτάσεων υπολογίζεται σε 40.000.000 € περίπου, ενώ το διαθέσιμο ποσό είναι 19.800.000 €. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις του κλάδου της πτηνοτροφίας (πτηνών πάχυνσης), οι οποίες ενώ εντάσσονται για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο Αναπτυξιακό Νόμο μετά μάλιστα από αίτημα δεκαετιών, κινδυνεύουν να τεθούν εκτός, αν δεν υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου κύκλου».