Προτάσεις για δίκαιη εφαρμογή του Τέλους Ταφής Στερεών Αποβλήτων!

on .

SKOYPIDIA APORRIMATOFORO

• Tη μείωση των ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή με τα περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγεται κάτι τέτοιο έχει στόχο το Τέλος Ταφής που το υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο πρ. Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Νομού Ιωαννίνων πολιτικός μηχανικός Σπύρος Κωνσταντόπουλος, το κόστος από το συγκεκριμένο Τέλος, θα καταλήξει να επιβαρύνει τους πολίτες μέσω των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν στους Δήμους και το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο ειδικά για ΟΤΑ που στέλνουν για ταφή μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Ο κ. Κωνσταντόπουλος σπεύδει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για πιο δίκαιη εφαρμογή του μέτρου και άρα πιο δίκαιη μεταχείριση των δημοτών.
Το βάρος στους πολίτες!
Η επιβάρυνση των Δήμων με Τέλος Ταφής Στερεών Αποβλήτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα μέσω του Ν. 4819/2021, είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη μείωση των ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, για τη διαχείριση των οποίων αρμόδιοι είναι οι Δήμοι και οι διαδημοτικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α).
Σύμφωνα με όσα τονίζει σε γραπτή παρέμβασή του ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος θήτευσε με επιτυχία επί σειρά ετών ως πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων, το Τέλος Ταφής καταβάλλεται από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Για την καταβολή του, όμως, οι Φο.Δ.Σ.Α. εισπράττουν τα αντίστοιχα ποσά από τους Δήμους, δεδομένου ότι αυτούς βαρύνει εξ’ ολοκλήρου το κόστος υγειονομικής ταφής. Οι δε Δήμοι, με τη σειρά τους μετακυλούν το σχετικό κόστος ως επί το πλείστον στα νοικοκυριά, μέσω του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, το οποίο εισπράττεται με την πληρωμή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος!
«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στους πολίτες από την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ιδίως για τα νοικοκυριά των περιοχών της χώρας που δεν διαθέτουν υποδομές επεξεργασίας στερεών απορριμμάτων και στις οποίες οι ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή είναι πολύ μεγάλες», τονίζει με έμφαση ο κ. Κωνσταντόπουλος.
Όπως υπενθυμίζει, σήμερα λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο μόνο πέντε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων/Βιοαποβλήτων, καλύπτοντας μόνο το 15% των αναγκών της χώρας. Στην Ήπειρο, πάντως, γενικά είμαστε πιο ευνοημένοι από άλλες Περιφέρειες, λόγω του ότι η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων είναι ήδη σε λειτουργία από το 2018 και έχει μειωθεί σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό η ταφή των στερεών αποβλήτων.
Τρεις προτάσεις
Πάντως, ο πρ. Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων καταθέτει τρεις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την δίκαιη εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή του Τέλους Ταφής αποβλήτων.
Πρώτον ζητάει κάτι αυτονόητο, δηλαδή να ενισχυθεί με νομοθετικά μέτρα η εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ιδίως με την αύξηση, σε επίπεδο Δήμων, των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «δύναται να συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση του ποσοστού των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή».
Ο Σπ. Κωνσταντόπουλος προτείνει επίσης μείωση κατά 30% του ύψους του τέλους ταφής για τους Φ.ο.Δ.Σ.Α., τα έργα επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων των οποίων έχουν ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ήτοι, από τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – ΑΕΠΟ και τη μείωση κατά 70% του ύψους του τέλους ταφής για τους Φ.ο.Δ.Σ.Α., τα αντίστοιχα έργα των οποίων έχουν ήδη συμβασιοποηθεί.
«Οι προτάσεις για τη δίκαιη εφαρμογή του μέτρου σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα στήριξης που αποφάσισε η Κυβέρνηση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, λόγω των ανατιμήσεων που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση είναι μεγάλη ανάσα για τους πολίτες και θα μειώσουν και το κόστος του Τέλους Ταφής των στερεών αποβλήτων», καταλήγει.