Από τη Δευτέρα αρχίζει η απόσταξη του τσίπουρου

on .

TSIPOYRO

• Από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου ξεκινά η αποστακτική περίοδος για τους μικρούς παραγωγούς (διήμερα) του Νομού Ιωαννίνων. Η απόσταξη σύμφωνα με την σχετική απόφαση μπορεί να διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.
Η εξυπηρέτηση από το Τελωνείο Ιωαννίνων θα γίνεται μόνο με ραντεβού στα τηλέφωνα 26513- 68900, 913 και με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από την πανδημία.
Η δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ενώ ηλεκτρονική είναι και η υποβολή όλων των δικαιολογητικών εγγράφων.
Οι άδειες από το Τελωνείο θα εκδίδονται καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι στις 2 το μεσημέρι, με εξαίρεση την 31η Οκτωβρίου και την 30η Νοεμβρίου όπου η συναλλαγή θα σταματά στις 10.
Στην εγκύκλιο του Τελωνείου, σημειώνεται ότι όσοι μετά τη λήξη των εργασιών δεν ζητούν αμέσως τη σφράγιση των μηχανημάτων θα τιμωρούνται με πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ για απόσταξη χωρίς άδεια προβλέπεται κατάσχεση του άμβυκα, του λαθραίου παραχθέντος προϊόντος και πρόστιμο 3.000 ευρώ.