Το 7ο Γυμνάσιο σε eTwinning Project

on .

7o GYMNASIO

• Σε eTwinning Project με τίτλο «Active EU-Twinners» συμμετείχε το 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα έργο που προωθεί την εκτίμηση της κοινής παγκόσμιας πολιτότητας μεταξύ των μαθητών/τριών.

Να κατανοήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι μαθητές/τριες, εργαζόμενοι/ες σε διακρατικές ομάδες, σκέφτονται και συζητούν σημαντικά θέματα, όπως: στόχοι αειφόρου ανάπτυξης, εκφοβισμός, ισότητα/ποικιλομορφία, ασφάλεια στο σχολείο και το διαδίκτυο κ.ο.κ. και ευαισθητοποιούνται για την καθολικότητα αυτών.
Στηριζόμενοι στις ομοιότητες στον πολιτισμό και την ιστορία οργανώνουν δραστηριότητες, μέσω των οποίων ανακαλύπτουν πτυχές τους. Eπικοινωνούν και αναπτύσσουν πολιτιστικές ανταλλαγές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες μέσω forum, twinspace, game, Web tools. Βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους, συμμετέχουν σε ερωτηματολόγιο και αξιολογούν το έργο.