Πιο εύκολη η έκδοση οικοδομικών αδειών

on .

SXEDIO SPITIOY

• Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε από τη Δευτέρα, μετά την αναβάθμισή του το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies, διευκολύνοντας τις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Η προσαρμογή από το ΤΕΕ του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies ήταν άμεση, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες και παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν από μηχανικούς – χρήστες του συστήματος (τόσο ελεύθερους επαγγελματίες όσο και υπαλλήλους ΥΔΟΜ κλπ) στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, τις οποίες πρότεινε το ΤΕΕ και υιοθέτησε θεσμικώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Με τις αλλαγές που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, ενοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευθύνης για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας, αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο των Υπηρεσιών Δόμησης στον έλεγχο των όρων, προϋποθέσεων και μεγεθών δόμησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των μηχανικών στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό των κατασκευών σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου.
«Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και το ΤΕΕ δεσμεύεται να αναβαθμίζει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που σχεδιάζει σε συνεργασία με την Πολιτεία και λειτουργεί για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας», τόνισε, μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός.
Και πρόσθεσε ότι «η εμπειρία αυτή από την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε αδειοδοτικής διαδικασίας στην Ελληνική Πολιτεία…».
Αλλαγές με σημασία…
Τα βασικά σημεία τροποποίησης του e-adeies είναι τα εξής:
-Αυτόματη έκδοση Οικοδομικών Αδειών και Αναθεωρήσεων των κατηγοριών 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία της κατηγορίας 3, μετά από υποβολή του πλήρη ηλεκτρονικού φακέλου από τον μηχανικό, με υποχρεωτική προϋπόθεση την έκδοση Προέγκρισης από την ΥΔΟΜ, καθώς και τον μεταγενέστερο έλεγχο των φορολογικών
- Καθορισμός στην Προέγκριση της πληρότητας του ηλεκτρονικού φακέλου της προς έκδοση Οικοδομικής Αδείας (μελέτες, εγκρίσεις, λοιπά δικαιολογητικά)
- Δυνατότητα έκδοσης Προέγκρισης για άδεια Αναθεώρησης σε όλες τις κατηγορίες του άρθρου 36 του ν. 4495/2017
Επιπλέον, το αναβαθμισμένο σύστημα παρέχει τις εξής δυνατότητες:
- Άμεση αλλαγή κατηγορίας οικοδομικής άδειας
- Αναθεώρηση Οικοδομικών Αδειών και Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
- Αναθεώρηση για παράταση ισχύος των Αδειών Κατεδάφισης για 1 επιπλέον έτος
- Υποβολή Βεβαίωσης μηχανικού για τις εργασίες του άρθρου 30
- Δήλωση ολοκλήρωσης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας