Επαναλειτουργία ζητά εκ νέου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

• Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως εξάλλου και σε όλα τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας από την παρατεταμένη αναστολή των εργαστηρίων, των κλινικών ασκήσεων και της πρακτικής άσκησης που απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, καθώς και όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων.
Το ζήτημα απασχόλησε εκ νέου τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία επαναφέρει προς την Πολιτεία το αίτημα κανονικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, κάτι ωστόσο που δεν μοιάζει πολύ πιθανό, τουλάχιστον για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ζητάει επιστροφή...
Η αναστολή των εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με φυσική παρουσία «έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής, και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς που αυτή επηρεάζει», σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.
Ζητάει λοιπόν από την Πολιτεία να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στον φυσικό τους χώρο, λαμβάνοντας τα δέοντα μέτρα, δηλαδή συνεχείς και μαζικούς ελέγχους (rapid tests) και εμβολιασμό του προσωπικού που εμπλέκεται σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.

Οικονομική ενίσχυση
Παράλληλα, η Σύγκλητος κάνει αναφορά στην υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, τονίζοντας πως η πανδημική κρίση έχει αναδείξει με τρόπο οξύτερο παρά ποτέ τις δραματικές διαστάσεις που έχουν λάβει. Στην απόφασή της λοιπόν χαρακτηρίζει απαραίτητη την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, για να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον λειτουργικές ανάγκες του. «Αυτό το χρόνιο αίτημα είναι σήμερα επείγουσας και ζωτικής σημασίας», τονίζει χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο θα εξακολουθήσει, όπως τονίζει η Σύγκλητος, «να προσφέρει το κοινωνικό του έργο σε όλα τα επίπεδα, τηρώντας συγχρόνως όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν τόσο τα μέλη του όσο και την ευρύτερη κοινότητα. Δεσμεύεται δε να αξιοποιήσει την αιτούμενη συνδρομή του υπουργείου κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, επ’ ωφελεία της ακαδημαϊκής ζωής, με απόλυτο σεβασμό στα ισχύοντα επιστημονικά πρωτόκολλα».
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ