Διασυνοριακό Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

• Τη μελέτη για την οργάνωση και την ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας μεταξύ Περιφερειακών ερευνητικών φορέων Ελλάδας και Ιταλίας προωθεί το έργο ILONET στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των συνεργαζόμενων φορέων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δυτικής Ελλάδος και της Απουλίας της Ιταλίας (Region Puglia), να μελετήσει, διαμοιράσει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις μεθοδολογίες, τα οργανωτικά μοντέλα και τις επιχειρησιακές πρακτικές οι οποίες αναπτύσσονται για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.
Το Μνημόνιο προβλέπει την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την κοινή δράση των φορέων των δύο χωρών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το θετικό αποτύπωμα της Έρευνας και της Τεχνολογικής Καινοτομίας που παράγεται από τα Πανεπιστήμια και τους Ερευνητικούς Φορείς των Περιφερειών στις Κοινότητες και την Οικονομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη ερευνητικών κοινοπραξιών και επιχειρήσεων «έντασης γνώσης» με Διεθνή προσανατολισμό και να ενδυναμωθούν οι Δομές Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσα από το διαμοιρασμό της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση κοινών διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας. Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.