Οι ιαματικές πηγές να μείνουν στη διαχείριση των Δήμων!

on .

IAMATIKA KABASILA

• Μοχλός ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες είναι οι ιαματικές πηγές με τις οποίες έχει «προικίσει» η φύση αρκετές περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και εκείνες των Καβασίλων και του Αμάραντου Κόνιτσας αλλά και της γειτονικής Πρέβεζας.
Τη διαχείρισή τους έχουν σήμερα οι Δήμοι, όμως το υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει να τους την αφαιρέσει, γεγονός που προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διαχείριση στο Κράτος!
Πιο συγκεκριμένα, νέο νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας για τη διαχείριση των ιαματικών πηγών, με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)», γεγονός που σημαίνει ότι με την ψήφισή του παύει κάθε αρμοδιότητα των Δήμων επί του φυσικού αυτού πλούτου που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών τους ορίων. Ενός πλούτου που, με την κατάλληλη αξιοποίηση, μπορεί να ανοίξει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για τις περιοχές που διαθέτουν ιαματικά λουτρά, προσελκύοντας επισκέπτες οι οποίοι αναζητούν αυτού του είδους τη θεραπεία. Εξάλλου, ο ιαματικός είναι μία αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας!

Πλήττει την Αυτοδιοίκηση
Τους σχεδιασμούς του υπουργείου Τουρισμού απορρίπτει ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη των άρθρων 7 και 14 του σχετικού νομοσχεδίου, σε πρόσφατη συνεδρίασή του.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του Συνδέσμου, «η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών». Ο ΣΔΙΠΕ ως Φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως «ακραία αντι-αυτοδιοικητική»!

Οι Δήμοι προχωρούν...
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι Δήμοι σήμερα έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Αυτό ισχύσει και για τον Δήμο Κόνιτσας που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα, με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ηπείρου, για την πιστοποίηση των ιαματικών λουτρών Καβασίλων και Αμαράντου.
Πολλοί Δήμοι, εξάλλου, βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης Διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους.

Κάλεσμα αντίδρασης
Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα προς τους Δήμους που αποτελούν μέλη του, τις ΠΕΔ αλλά και τις Περιφέρειες, να υιοθετήσουν την απόφαση του Δ.Σ. με τη λήψη σχετικής απόφασης, ενώ παράλληλα καλεί και την ΚΕΔΕ να απορρίψει τα σχέδια του υπουργείου Τουρισμού.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, «η συμμετοχή της στην Εταιρεία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού ως άλλοθι στην υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υφαρπαγή των περιουσιακών της στοιχείων».
Καταλήγοντας, ο ΣΔΙΠΕ δηλώνει ότι σε περίπτωση που το υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, είναι έτοιμοι να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουν το μέλλον των ιαματικών πηγών της Χώρας.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ