Οι Δήμοι Ιωαννιτών και Ζίτσας στο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

on .

kaysima

• Πέντε Δήμοι της Ηπείρου, οι τέσσερις των πρωτευουσών των Νομών και ο 5ος της Ζίτσας εντάχθηκαν στην πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου» για «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
Οι πέντε Δήμοι επιχορηγούνται με τα εξής ποσά: Ιωαννιτών 74.400 ευρώ, Ζίτσας 39.680, Αρταίων 49.600, Ηγουμενίτσας 37.200 και Πρέβεζας 49.600.
Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών, το Πράσινο Ταμείο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως οριστικών δικαιούχων και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας των 6 μηνών που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση.