Ο Ι. Λώλος σε συνεδρίαση για την Αδριατική και το Ιόνιο

on .

lolos

• Κοινή Συνεδρίαση πραγματοποίησαν η Πρωτοβουλία για την Αδριατική και το Ιόνιο, η Μόνιμη Γραμματεία της Πρωτοβουλίας για την Αδριατική και το Ιόνιο και τα Φόρουμ των Πόλεων, των Επιμελητηρίων και των Πανεπιστημίων της Αδριατικής και του Ιονίου.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, συμμετείχε στη συνεδρίαση ως Πρόεδρος του Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου. Στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός οδικού χάρτη, ένα είδος στρατηγικής για τις Πόλεις και όλα τα Φόρα στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, που θα συμβάλει στην διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών για δράσεις σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την περιοχή, αξιοποιώντας όλες τις υπάρχουσες ευκαιρίες και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων που θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της συνοχής των χωρών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου.