Ο Θεοχ. Λιούρης Πρόεδρος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό

on .

liouris

• Ο Θεοχάρης Λιούρης είναι ο νέος Πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών» έπειτα από ανακατανομή αξιωμάτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπόλοιπη σύνθεση αυτού έχει ως ακολούθως: Αντιπρόεδρος Κατσανάκης Αθανάσιος, Γραμματέας Νούσιας Ιωάννης, Ταμίας Περιστέρης Αναστάσιος και Μέλη Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος, Καραμπίνας Νικόλαος και Τζιάλλας Γεώργιος.

Web Baner Antigoni