Πλατφόρμα ευνοεί τις συνεργασίες ερευνητικών φορέων κι επιχειρήσεων

on .

parko

• Τη συνεργατική ψηφιακή πλατφόρμα ILONET που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έργου «Fostering capacities and networking of industrial liaison offices, exploitation of research results and business support (ILONET)», Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας: (InterregV-A) EL-IT - Ελλάδα- Ιταλία παρουσίασε σε ειδική συνάντηση το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια φιλική στον χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει σε φυσικά και νομικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, να συνδιαλέγονται και να συναλλάσσονται με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Διαθέτει επίσης ένα ξεχωριστό κομμάτι λειτουργικότητας, επικεντρωμένο στην εκπαίδευση των ερευνητών, των στελεχών των επιχειρήσεων καθώς και των στελεχών των δομών μεταφοράς τεχνογνωσίας ανά πεδίο ενδιαφέροντος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, στο οποίο συστεγάζονται νεοφυείς και καινοτομικές επιχειρήσεις.
Τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασε ο καθηγητής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, Σπυρίδων Σιούτας.
Στη συνέχεια, ο Ευριπίδης Γλαβάς, Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Ιωάννα Γιαννούκου, μέλος της ομάδας έργου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέδειξαν την πρόοδο και τις προοπτικές του Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των Περιφερειών της Απουλίας (Ιταλία), της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων.

Web Baner Antigoni