Κοινωνικά φροντιστήρια και φέτος για οικονομικά αδύναμους μαθητές

on .

KOINONIKO FRONTISTHRIO

• Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Ηπείρου, με τη συμμετοχή της Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών και σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων, θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα των Κοινωνικών Φροντιστηρίων, για τους κατοίκους των Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.
Δικαιούχοι είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα είναι τα εξής: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2020 (οικονομικού έτους 2019) ή φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2020 που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση μέσω TAXIS. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.
Το σχετικό Έντυπο Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης θα διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από σήμερα, Δευτέρα έως και την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 08:30 – 14:00 στο 128 γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου (Πληροφορίες τηλ.: 2651087128).

Web Baner Antigoni