Ενεργειακή αναβάθμιση σε όλα τα κτίρια του Δήμου Ιωαννιτών

on .

KALOGIANNH TATIANA

Ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων για Δήμους όπως αυτός των Ιωαννιτών.
Κι αυτό γιατί, μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις, θα εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας και, κατ’ επέκταση, διόλου ευκαταφρόνητα ποσά που διατίθενται σήμερα από τους ΟΤΑ για τον σκοπό αυτό.
Χρηματοδοτικά «εργαλεία» υπάρχουν για τέτοιου είδους έργα και ο Δήμος δρομολογεί ήδη την αναβάθμιση πέντε κτιρίων του. Ωστόσο, η Τατιάνα Καλογιάννη προτείνει να μην περιοριστεί μόνο σ’ αυτά, αλλά να βάλει σε πρόγραμμα όλα τα δημοτικά κτίρια αλλά και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΙ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
Η Βιώσιμη Ενέργεια
Αφορμή από την πρόσφατη πρώτη συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας, η οποία παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών πήρε η Τατιάνα Καλογιάνη για τη χθεσινή της παρέμβαση.
Όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της, στις 31 Ιουλίου δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ Β 3156/2020). Η δε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / GR-Energy, που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ παραμένει ανοιχτή.
Μόνο πέντε κτίρια…
Ωστόσο, ο Δήμος Ιωαννιτών, ο οποίος διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, έχει σε εξέλιξη τη σύμβαση «Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του», με αντικείμενο μόνο πέντε κτίρια, όπως κάνει γνωστό η κ. Καλογιάννη. Πρόκειται για το Πνευματικό Κέντρο, το 1ο Λύκειο (σχολικό συγκρότημα Κιάφας), το 6ο Γυμνάσιο (σχολικό συγκρότημα Κιάφας), το 7ο Γυμνάσιο (σχολικό συγκρότημα Κιάφας), το 8ο Γυμνάσιο (σχολικό συγκρότημα Κιάφας). Προσφάτως δε ανέθεσε την «Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας».
Τι προτείνει
Η επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα_2023» προτείνει λοιπόν αφενός να αξιοποιηθεί η πρόσκληση του ΚΑΠΕ με την υποβολή προτάσεων για όποιες επιλέξιμες περιπτώσεις έργων υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες και αφετέρου να εναρμονίσει η Δημοτική Αρχή, όλα τα παραδοτέα των υπό εξέλιξη συμβάσεων, με τις προδιαγραφές του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, ώστε να είναι πλήρως και άμεσα χρήσιμα και αξιοποιήσιμα.
Επίσης ζητάει να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τις μελέτες ωρίμανσης έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης όλων των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΙ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ ή του προγράμματος «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ» του Ε.Π. «Ήπειρος» της Περιφέρειας Ηπείρου.

Web Baner Antigoni