Με αυστηρά μέτρα ν’ ανοίξουν τα Δικαστήρια

on .

AITHOUSA DIKASTHRIOU

• Ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου, οι δικαστικοί υπάλληλοι μέσω υπομνήματος που κατέθεσε η Ομοσπονδία τους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητούν άνοιγμα των δικαστηρίων με αυστηρά μέτρα προστασίας.
Ειδικότερα, η ΟΔΥΕ ζητεί να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ της 14ης Ιουλίου και συγκεκριμένα:
- υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων).
- διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους.
-  τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.
- καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.
Ως προς το τελευταίο μέτρο, οι δικαστικοί υπάλληλοι εκφράζουν την έντονη διαφωνία τους για τον αριθμό των 20 – 25 ατόμων στις μικρές αίθουσες.
Τέλος, ζητούν την παράταση της ισχύος της εγκυκλίου που προβλέπει την τηλεργασία καθώς και:
- θερμομέτρηση και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όλων των εισερχομένων στα δικαστήρια
- δωρεάν τεστ κορωνοϊού στους δικαστικούς υπαλλήλους και κυρίως σε εκείνες τις περιοχές που είναι επιδημιολογικά επιβαρυμένες και μία σειρά ακόμη μέτρων που σχετίζονται με την καθαριότητα και την απολύμανση των δικαστικών κτιρίων.
- αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την καθαριότητα και έκτακτη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, προκειμένου να υπάρχει σε καθημερινή και συνεχή βάση καθαριότητα και φροντίδα των εσωτερικών χώρων (κοινόχρηστων και μη) των Δικαστικών κτηρίων.

Web Baner Antigoni