«Βασικός στόχος η ομαλή λειτουργία των σχολείων…»

on .

DASKALA TAKSH PAIDIA

• Ιδιαίτερη τιμή χαρακτηρίζει ο κ. Δημήτριος Ντούτσης την ανάληψη της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Σε μήνυμά του απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους διοικητικούς λειτουργούς, τους συντονιστές και συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου, τους διευθυντές των σχολείων, τους συνδικαλιστές και τους λειτουργούς των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης «να συνεργαστούμε ουσιαστικά συνδιαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο δράσης».
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Ντούτσης στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, όπως τονίζει, το προηγούμενο σχολικό έτος ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποδοτικά σε έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης, αυτόν της ψηφιακής τάξης. Φέτος, σημειώνει, με το άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη σύνθεση, καλούνται να εργαστούν σε μια καινούρια συνθήκη, την οποία εκφράζει τη βεβαιότητα πως θα διαχειριστούν εξίσου αποτελεσματικά.
Ο ίδιος δε δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κανονική λειτουργία των σχολείων και την αναμόρφωση της σχολικής ζωής στην κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, της διαπολιτισμικής αγωγής και της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Web Baner Antigoni