Στο επίκεντρο συνάντησης η βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

on .

sterea

• Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Μετσόβου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη και ώρα 12 μ. η ενδιάμεση συνάντηση εργασίας (project meeting) του ευρωπαϊκού έργου Internet of bins «Κοινές πρωτοβουλίες για έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων».
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας [Interreg V-A Greece - Albania] 2014-2020 και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας πολύ-επίπεδης διαχείρισης στερεών-δημοτικών αποβλήτων μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων/μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο αναφοράς.
Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εταιρών του έργου: Δήμος Ζηρού (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα), Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2, Ελλάδα), Δήμος Αγίων Σαράντα (Δικαιούχος 3, Αλβανία), Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Δικαιούχος 4, Αλβανία).

Web Baner Antigoni