Άλλα 107 εκατ. ευρώ για αγροτικές επενδύσεις!

on .

NEOI AGROTES XORAFI

• Σημαντικό «εργαλείο» για την ενίσχυση ανθρώπων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δραστηριότητες του συγκεκριμένου κλάδου και στην Ήπειρο.
Ενθαρρυντικό δε είναι το γεγονός πως έχει εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κι αυτό οδήγησε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη να προχωρήσει σε υπερδέσμευση και μεταφορά πόρων από το μέτρο της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων που έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, ώστε να ενισχυθούν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) - Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ για την ένταξη ιδιωτικών επενδύσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 253 εκ. ευρώ στα τοπικά προγράμματα LEADER που έχουν προκηρύξει. Γνώμονας της απόφασης αυτής είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα.

Ακόμη 107 εκατ. ευρώ
Ειδικότερα, με βάση τον σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και του Υπουργού, που οριστικοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Περιφέρειες σε πρόσφατη τηλεσύσκεψη, επιπλέον των 146 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν αρχικά για τις προκηρύξεις των τοπικών προγραμμάτων LEADER, έχουν εξασφαλιστεί ακόμη 107 εκατ. ευρώ. Το ποσό προήλθε από υπερδέσμευση πόρων της τάξης των 63 εκατ. ευρώ και από μεταφορά πόρων ύψους 44 εκατ. ευρώ από το μέτρο της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων που έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες προς τις αντίστοιχες δράσεις του LEADER.
Υπενθυμίζεται, ότι πόροι της τάξης των 62 εκατ. ευρώ διατέθηκαν ως υπερδέσμευση και στο πλαίσιο των προκηρύξεων ύψους 78 εκατ. ευρώ για δημόσιες επενδύσεις του LEADER, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ σε χθεσινή του ανακοίνωση, τα τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής τους συνοχής, την τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη συνολικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Ο Μάκης Βορίδης
Σε δήλωσή του σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία ο Μάκης Βορίδης αναφέρει τα εξής: «Με τους σημαντικούς επιπλέον πόρους που εξασφαλίσαμε για την ικανοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τον σταθερό αναπτυξιακό προσανατολισμό μας για την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Web Baner Antigoni