Σε τηλεφωνική λειτουργία το ΚΗΦΗ της «Μέριμνας»

on .

khfh

• Aνοιχτό παραμένει το Κ.Η.Φ.Η. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η Μέριμνα», και στη διάθεση των ωφελουμένων τηλεφωνικώς, όπου μπορούν να επικοινωνούν και να καταθέτουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στην περίπτωση που παρουσιάζονται ανάγκες φαρμάκων ή προβλήματα υγείας, το προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η. είναι στη διάθεση των οφελουμένων, στο τηλέφωνο 26510-94703 για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, δίνοντας χρήσιμες οδηγίες.