Αιτήσεις για εγγραφή στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων

on .

MOYSIKO SXOLEIO

• Kάλεσμα απευθύνει το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων σε όλους τους μαθητές, της έκτης τάξης, των Δημοτικών Σχολείων, του Νομού που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους γονείς - κηδεμόνες, με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση του σχολείου καθώς επίσης και αυτοπροσώπως με ραντεβού, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνό του έως τις 29 Μαΐου και ώρες 09:00 - 14:00.
Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή, που πραγματοποιείται μεταξύ των υποψηφίων. Οι συγκεκριμένες απλές εξετάσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων στις εγκαταστάσεις του σχολείου Ιωαννίνων και περιλαμβάνουν, γραπτή και προφορική εξέταση της μουσικής αντίληψης, με στόχο να διερευνηθεί η ευαισθησία, η κλίση των μαθητών και οι δεξιότητές τους στη μουσική, χωρίς να κρίνεται απαραίτητη οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μουσική γνώση.

Web Baner Antigoni