Πως λειτουργούν οι υπηρεσίες και πότε εξυπηρετούνται οι πολίτες

on .

APOKENTROMENH DIOIKHSH HPEIROY

• Στη λήψη μέτρων προφύλαξης και μείωσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, ΕΟΔΥ), προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με μια σειρά αποφάσεων του Συντονιστή Β. Μιχελάκη κατ΄εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία τηρούνται και πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τόσο από τους εργαζόμενους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και από τους πολίτες που προσέρχονται στις υπηρεσίες της.
Ειδικότερα:
- Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν με τον ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατά εξαίρεσης προσωπικού ασφαλείας. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στο σπίτι τους καθ΄όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η εξ΄αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας.
- Οι ώρες εισόδου κοινού σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι από τις 11 π.μ. μέχρις τις 3 μ.μ. Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. 
- Με μέριμνα των Προϊσταμένων της κάθε Διεύθυνσης έχουν οριστεί υπάλληλοι οι οποίοι θα καταγράφουν μετά από επίδειξη ταυτότητας τα στοιχεία των πολιτών που επισκέπτονται τη Διεύθυνση. Σε ευκρινές σημείο υπάρχει η ανάλογη ειδοποίηση για την υποχρέωση παροχής των στοιχείων αυτών, λόγω εκτάκτων συνθηκών δημόσιας υγείας (πιθανή ιχνηλάτηση κρούσματος). Τα αρχεία αυτά θα καταστραφούν με πρωτόκολλο καταστροφής με τη λήξη της κρίσιμης περιόδου.
- Οι πολίτες πριν εισέλθουν στις υπηρεσίες, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας όπως γάντια, μάσκες κλπ. 
- Στις υπηρεσίες υποδοχής κοινού η αναμονή γίνεται με τις προβλεπόμενες αποστάσεις από πολίτη σε πολίτη και η προώθησή τους κατά μόνας.
- Σε εφαρμογή της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου και της σχετικής ΚΥΑ, αναστάλθηκε μέχρι 10 Απριλίου η υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
- Σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, έχουν διανεμηθεί είδη ατομικής προστασίας των εργαζομένων (αντισηπτικά, γάντια κλπ.)
- Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr) για όλα τα τηλέφωνα και e-mails επικοινωνίας τις διοικητικές δομές του φορέα (Δομή-Υπηρεσίες-Στοιχεία επικοινωνίας).