Πλούσιο και πολύτιμο υπήρξε το συγγραφικό έργο του Γιάννη Δάλλα

on .

DALLAS

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών-Ιδρύματος Καψωμένου μόλις πληροφορήθηκε την εκδημία του ποιητή Γιάννη Δάλλα, ομ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε, σε έκτακτη συνεδρίασή του, να εκδώσει τιμητικό ψήφισμα (το υπογράφουν ο Πρόεδρος, ομ. Καθηγητής, Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος και ο Γεν. Γραμματέας, γυμνασιάρχης, Γεώργιος Καρκανης) «εις αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του εκλιπόντος στην Ελληνική Λογοτεχνία ως δημιουργού, στην Ελληνική Φιλολογία ως ερευνητή και συγγραφέα, στην Ελληνική Παιδεία ως δασκάλου και παιδαγωγού».
Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο ψήφισμα «πλουσιότατο και πολύτιμο υπήρξε και το συγγραφικό του έργο: επιστημονικές έρευνες και μελέτες, φιλολογικές εκδόσεις Νεοελλήνων συγγραφέων, δοκίμια και άρθρα στον περιοδικό τύπο, εκδόσεις και μεταφράσεις αρχαίων συγγραφέων…».
Και σε άλλο σημείο αναφέρει: «Με το ένα σκέλος στη διαχρονική – λαϊκή και λόγια – ποιητική μας παράδοση και με το άλλο στις πρώτες γραμμές της ανήσυχης πρωτοπορίας, ο Γιάννης Δάλλας έχτισε ένα ελληνικό ποιητικό μύθο, που μέσα στη συνταρακτική ιστορική περιπέτεια του νεότερου ελληνισμού συγχωνεύει όλους τους αγώνες, τους καημούς και τα οράματα της πολύπαθης ανθρωπότητας…».

Web Baner Antigoni