Διακρατική συνεργασία για προστασία και πρόληψη από θαλάσσιες καταιγίδες

on .

KYMATA

• Εθνική Διάσκεψη του Δικτύου του Έργου I-STORMS «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΜΠΒ ΙΙ, καθώς και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Interreg V-B Adriatic-Ionian 2014-2020 (ADRION)» διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου.
 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη, με ώρα έναρξης 11 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ναπολέοντος Ζέρβα 2, Ιωάννινα).
Στόχος του Έργου I-STORMS είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση καινοτόμων πολιτικών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για την προστασία και πρόληψη της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου από έκτακτες καταστάσεις που προκαλούνται από θαλάσσιες καταιγίδες, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένων και προγνώσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους όσον αφορά στις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και πολιτικής προστασίας, σε συμφωνία με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε.Δ. Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των πεπραγμένων του Έργου I-STORMS προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δύο Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα εργαστήρια θα παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Open I-STORMS, καθώς και της πλατφόρμας I-STORMS Web Ιntegrated System (IWS), που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Έργου, σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες και προειδοποιήσεις για φαινόμενα θαλάσσιων καταιγίδων στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου.