Ποιοι και πότε θα δουν αυξημένες συντάξεις

on .

SYNTAKSIOYXOI PAGKAKI EYRO

• Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες για το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, το οποίο εντός των ημερών κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Βρούτση σ’ αυτό λαμβάνεται ειδική μέριμνα για όλους τους συνταξιούχους και πιο συγκεκριμένα: 
-Οι συνταξιούχοι αγρότες θα μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους χωρίς καμία περικοπή της σύνταξής τους, λαμβάνοντας δηλαδή το 100% της σύνταξής τους.
- Σε εκατομμύρια συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, δίνεται το δικαίωμα να ενταχθούν νόμιμα στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας το 70% της σύνταξής τους και καταβάλλοντας ταυτόχρονα ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. 
Την ίδια ώρα πάντως αυτό που κυρίως καίει την πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι εάν θα δουν αυξήσεις και αναδρομικά, καθώς την περίοδο της οικονομικής κρίσης έπεσε μεγάλο «ψαλίδι» στις αποδοχές τους. 

Τα ποσοστά αναπλήρωσης
Τον πίνακα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία οδηγούν σε αυξημένες συντάξεις για όσους έχουν περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη, αποκάλυψαν χθες τα «Νέα». 
Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκύπτει ότι η νέα κλίμακα των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων (όσον αφορά το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης) διαμορφώνεται ως εξής: 
- Από 30-33 συντάξιμα έτη στο 1,98%.
- Από 33,01 έως 36 έτη στο 2,50%.
- Από 36,01% έως 40 έτη στο 2,55%
- Από 40,1 και άνω έτη προβλέπεται ετήσια αύξηση κατά 0,5%.
Αυτό σημαίνει ότι τα τελικά ποσοστά αναπλήρωσης διαμορφώνονται ως εξής: 
- Για 30 συντάξιμα έτη στο 27,14% αντί για 26,37%.
- Για 35 συντάξιμα έτη στο 38,08% αντί για 33,81%.
- Για 40 συντάξιμα στο 50,78% από 42,80%.
Η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης μαζί με τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις οδηγεί σε αναδρομικά έως 1.200 ευρώ και μηνιαία αύξηση έως 200 ευρώ για περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους. Τα αναδρομικά θα έχουν ισχύ από 1.10.2019 και η καταβολή τους εκτιμάται ότι θα γίνει με την πληρωμή συντάξεων Μαρτίου ή Απριλίου. Η αύξηση των συντάξεων, με βάση το νέο υπολογισμό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των «Νέων» θα ανέρχεται σε 10% για συντάξιμες αποδοχές έως 1.500 ευρώ και έως 15% για υψηλότερες.
Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις θα κυμαίνονται από 20 έως 150-160 ευρώ και στις επικουρικές από 5 έως 196 ευρώ. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων με βάση τους νέους υψηλότερους συντελεστές, ενώ θα προσδιοριστούν και τα ποσά που θα επιστραφούν στους δικαιούχους των επικουρικών.
Με την ψήφιση του νομοσχεδίου ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή διπλών αυξήσεων σε περίπου 250.000 συνταξιούχους, καθώς εκτός από τις κύριες, αυξάνονται και οι επικουρικές συντάξεις. Οι αυξήσεις προκύπτουν ως εξής: Μέσω της κύριας σύνταξης, αφού θα αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη. Μέσω της επικουρικής σύνταξης για όσους είχαν άθροισμα κυρίας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι…
Επισημαίνεται ότι τρεις θα είναι οι κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων κύριων συντάξεων οι οποίοι έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη και θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι με το νέο ασφαλιστικό. Πρόκειται για:
- Όσους συνταξιοδοτούνται από την ψήφιση του νέου νόμου και εφεξής, όπου δεν θα υπάρχει επανυπολογισμός.
- Όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13/5/2016 έως και την ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου. Εδώ θα υπάρξει επανυπολογισμός με βάση τους νέους συντελεστές, εφόσον οι συνταξιούχοι έχουν τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης και άνω, και καταβολή αναδρομικών ποσών από 1.10.2019.
-Όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον Νόμο Κατρούγκαλου. Πρόκειται για τους παλιούς συνταξιούχους που εξήλθαν πριν από τον Μάιο του 2016. Η κατηγορία αυτή των παλιών συνταξιούχων, αναφέρουν τα «Νέα» δεν θα πάρει «ζεστό» χρήμα, αλλά θα δει να αποτυπώνεται η βελτίωση λογιστικά μόνο στα χαρτιά, καθώς διατηρεί προσωπική διαφορά.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να περιμένουν αυξήσεις στην τσέπη τους μετά το 2023, όταν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα για γενικές αυξήσεις µε βάση το ΑΕΠ και τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτών και αφού πρώτα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά τους.

Web Baner Antigoni