Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στηρίζει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ

on .

KETHEA

• Την αντίθεσή του στην αλλαγή του καθεστώτος διοίκησης του ΚΕΘΕΑ, η οποία έγινε αιφνιδιαστικά, με νομοθετικά αδόκιμο τρόπο και, το σημαντικότερο, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την σκοπιμότητά της εκφράζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση «το ΚΕΘΕΑ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής κατά των εξαρτήσεων στη χώρα μας. Καλύπτει ένα πολυπαραγοντικό φάσμα υπηρεσιών, έχει καταγράψει, πανελλαδικά και στην Ήπειρο, επιτυχημένη πορεία και σημαντικό έργο για την πρόληψη, την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη και έχει δώσει ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Η λειτουργία του και οι δομές του δεν αφορούν μόνο τους χρήστες και τους συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα, αλλά και τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και γενικότερα την προστασία της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής. Το ΚΕΘΕΑ είχε και αποτελεσματικότητα στην δράση του και μετρήσιμο έργο ως αυτοδιοικούμενο ΝΠΙΔ, με συμμετοχικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, υπό την εποπτεία του κράτους».
Το Δημοτ. Συμβούλιο Ιωαννίνων καλεί την Κυβέρνηση να «ανακαλέσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και να αντιληφθεί ότι η αντιεξαρτησιακή πολιτική του κράτους και οι αλλαγές που επιχειρούνται πρέπει να γίνονται μόνο μετά από διάλογο και συναινέσεις…».