Τελευταίο βήμα για να πάρουν μπροστά οι Στέγες της ΕΛΕΠΑΠ!

on .

ELEPAP STEGES

• Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν, δύο χρόνια και μερικούς μήνες από την παράδοση των κτιριακών τους υποδομών, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Ένα έργο το οποίο έχει λάβει στο παρελθόν τα συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υποδειγματικό τρόπο υλοποίησής του.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαβίωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης προβαίνει σε πρόσκληση για το προσωπικό που θα εργαστεί στη συγκεκριμένη δομή, με τους αναγκαίους πόρους να αντλούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-20». Έτσι, οι Στέγες θα μπορέσουν σύντομα να φιλοξενήσουν περίπου 30 ενήλικα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους αυτόνομης διαμονής.

Με 1,4 εκατ. ευρώ…
Τα 1,4 εκατ. ευρώ φτάνει η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» ΣΥΔ, την πρόσκληση για την οποία εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαβίωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Μέσω της πράξης αυτής οι Στέγες της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων θα αποκτήσουν το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό.
Σύμφωνα με την πρόσκληση της Περιφέρειας, δυνητικοί δικαιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ, αλλά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) φυσικά ή ΝΠΙΔ κάθε μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, εκ γενετής ή επίκτητες που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), δυναμικότητας 28 περίπου ατόμων και για διάστημα 24 μηνών, των οποίων οι υποδομές και ο εξοπλισμός έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Στόχοι της δράσης
Περιγράφοντας τους στόχους της προκηρυσσόμενης δράσης η Περιφέρεια κάνει λόγο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και τέλος για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τις Στέγες της ΕΛΕΠΑΠ, οι οποίες κόστισαν 3,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, παραδόθηκαν τον Ιούνιο του 2017. Στη συνέχεια, με την υπογραφή ειδικής ΚΥΑ εξασφαλίστηκε η άδεια λειτουργίας της δομής και ακολούθησε η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Πλέον κλείνει και η τελευταία εκκρεμότητα που είναι η πρόσληψη προσωπικού.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ