Τοπικές συνέργιες τουρισμού μέσω του προγράμματος InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία

on .

KONITSA1

• Σήμερα, Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. θα λάβει χώρα η πρώτη συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του έργου CI NOVATEC-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism Ecosystems στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δήμου Κόνιτσας.
Στο έργο συμμετέχουν πέντε εταίροι ένας εκ των οποίων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Στόχος του έργου είναι να εστιάσει στις Τοπικές Συνέργιες Τουρισμού (Local Tourism Clusters) και να δημιουργηθούν τρία περιφερειακά δίκτυα στις τρεις πιλοτικές περιοχές μία εκ των οποίων είναι και η Κόνιτσα.
Στη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του Περιφερειακού Δικτύου (Regional Network) στην Κόνιτσα και η παρουσίαση του πρωτoκόλλου συνεργασίας – καταστατικού, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των μελών καθώς και η υπογραφή του.
Το Περιφερειακό Δίκτυο θα απαρτίζεται από τον Δήμο, τους πιλοτικούς τοπικούς εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους διαχειριστές των ευρέως αναγνωρίσιμων σημείων, τους διαχειριστές των ανθρωποδυναμικών εκδηλώσεων, τους τοπικούς αντιπροσώπους αλλά και άλλα εν δυνάμει ενδιαφερόμενα μέρη.
Το Περιφερειακό Δίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού θα κινητοποιήσει όλα τα μέλη που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην πιλοτική περιοχή της Κόνιτσας και παράλληλα θα τους εκπαιδεύσει μέσω επιστημονικών εργαστηρίων.