Τρεις ειδικότητες στο Δημόσιο ΙΕΚ Κόνιτσας

on .

iek konitsa

• Στο Δήμο Κόνιτσας θα επαναλειτουργήσει το Δημόσιο ΙΕΚ με τις εξής ειδικότητες:
- Συνοδός Βουνού
- Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας
-  Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών. Η φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ του Δήμου Κόνιτσας παρέχεται δωρεάν.
Για την ηλεκτρονική αίτηση δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Χρειάζεται μόνο ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή ο Αριθμός Διαβατηρίου, καθώς και ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://diek.it.minedu.gov.gr ή μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2655360349 και 2655360326.