Φόρο στο Τσίπουρο θέλει να βάλει η Ε.Ε.!

on .

TSIPOYRO

• Η σημερινή μειωμένη (κατά 50%) φορολόγηση του τσίπουρου (όπως και της τσικουδιάς) σε σχέση με τον ισχύοντα κανονικό εθνικό συντελεστή στην αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγεται από επιχειρήσεις απόσταξης, ως επίσης και ο εφάπαξ φόρος των 0,59 λεπτών ανά κιλό που παράγουν οι διήμεροι αποσταγματοποιοί, έφερε την Ελλάδα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με χθεσινή του απόφαση έκρινε πως τσίπουρο και τσικουδιά, πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης με όλα τα προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης που εμπίπτουν στην οδηγία για την εναρμόνιση, υπαγορεύοντας ουσιαστικά την αύξησή του. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορά και τους μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς, για τους οποίους επίσης χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερη την φορολόγηση των 59 λεπτών από το επιτρεπόμενο όριο.

Μέριμνα μόνο για το ούζο!
Η «εμπλοκή» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με τη φορολόγηση τσίπουρου και τσικουδιάς έγινε μετά από καταγγελία και ενδεχομένως να προκύπτουν ευθύνες στην Κυβέρνηση Τσίπρα για την «υπερασπιστική γραμμή» που τήρησε. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στην οδηγία για την εναρμόνιση περιέχεται διάταξη παρέκκλισης για την Ελλάδα, η οποία αφορά «σαφώς μόνο το αλκοολούχο ποτό με άνισο και την ονομασία ούζο». Και με βάση αυτή την αναφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει πως η κατά παρέκκλιση διάταξη «πρέπει να ερμηνεύεται στενά» και να μην εντάσσονται δηλαδή στη λίστα και άλλα ποτά.
Καταληκτικά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου – η οποία προσθέτει έναν ακόμη «πονοκέφαλο» στη νέα Κυβέρνηση- αναφέρει:
«Το Δικαστήριο καταλήγει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 92/83, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει την εφαρμογή συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά 50 % σε σχέση με τον κανονικό εθνικό συντελεστή στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγονται από τις επιχειρήσεις απόσταξης. Επιπλέον, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ίδια οδηγία, σε συνδυασμό με την οδηγία 92/84, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ νομοθεσία η οποία προβλέπει την εφαρμογή σημαντικά μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγονται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς».