Πρωτότυπο σκαπτικό χειρός κατασκεύασαν οι… Tzoumakers

on .

ERGASTHRI BOREIA TZOYMERKA

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο εργαστήριο του έργου Phygital στο ανοικτό κοινοτικό εργαστήριο των Tzoumakers στο Καλέντζι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Τα μέλη της κοινότητας των Tzoumakers σχεδίασαν και κατασκεύασαν μαζί ένα πρωτότυπο σκαπτικό χειρός, με βάση σχέδια από αντίστοιχες ομάδες γεωργών, όπως του L’atelier paysan στη Γαλλία, και του Farm Hack στις ΗΠΑ. Τα σχέδια προσαρμόστηκαν στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, με χαμηλού κόστους υλικά διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Tzoumakers γίνονται μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας ανοικτού σχεδιασμού και διαμοιρασμού γνώσης και τεχνολογίας μαζί με παρόμοιες ομάδες σε όλο τον κόσμο. Στο ανοικτό εργαστήριο των Tzoumakers τα κοινά αυτά αγαθά της γνώσης, τεχνολογίας και σχεδιασμού παίρνουν υλική υπόσταση και γίνονται εργαλεία στα χέρια των τοπικών κοινωνιών. Έτσι οι Tzoumakers σχεδιάζουν παγκόσμια και κατασκευάζουν τοπικά εργαλεία και τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών, την τοπική οικονομία, αλλά και για ένα πιο βιώσιμο μέλλον του πλανήτη.
Η διοργάνωση του εργαστηρίου έγινε από το P2P Lab στο πλαίσιο των δράσεων του έργου Phygital. Το έργο Phygital επιδιώκει την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα με βάση τις ανοικτές τεχνολογίες. Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου «σχεδιάζουμε παγκόσμια, κατασκευάζουμε τοπικά», το οποίο προκύπτει από τη σύζευξη παγκόσμια ανοικτής γνώσης, λογισμικού και ανοικτού σχεδιασμού, με τεχνολογίες αποκεντρωμένης κατασκευής τοπικά.