Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου εταίρος σε πρόγραμμα Erasmsus+

on .

erasmoys

• Σε πρόγραμμα Erasmus+, διάρκειας δύο ετών, με τίτλο «Integration of Museums into School Education» συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζεται με την αντίστοιχη Περιφέρεια Εκπαίδευσης στην πόλη Konya της Τουρκίας, η οποία είναι ο συντονιστής του σχεδίου, και έξι ακόμη οργανισμούς, από την Ιταλία, την Πολωνία, την Σλοβενία, έναν επιπλέον οργανισμό από την Ελλάδα και δύο από την Ισπανία.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του σχεδίου συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί από το 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων καθώς επίσης και το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Στόχος του σχεδίου είναι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η αξιοποίηση του μουσείου ως παιδαγωγική προσέγγιση και η πραγματοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν κίνητρο για την αναγνώριση της αξίας των μουσειακών εκθεμάτων ως εναλλακτική, διαθεματική πηγή μάθησης για μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών.