Ένας ανοικτός συνεργατικός χώρος κατασκευής θα γίνει στο Καλέντζι

on .

kalentzi

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ανοικτή Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου Phygital στο συγκρότημα «Φρόντζου Πολιτεία», την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Εκ μέρους του Δήμου ο κ. Αλκιβιάδης Λάνταβος, δημοτικός σύμβουλος, εξέφρασε τη σημασία του έργου Phygital για την περιοχή και τις προτεραιότητες του Δήμου. Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η συζήτηση γύρω από το Tzoumakers, έναν ανοικτό συνεργατικό χώρο κατασκευής στο Καλέντζι, ο οποίος αναμένεται να εξοπλιστεί στους επόμενους μήνες με κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους τοπικούς παραγωγούς να κατασκευάσουν μηχανές προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Τοπικοί παραγωγοί και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και υποστηρικτές του έργου από τις τοπικές κοινότητες, συζήτησαν για τις ευκαιρίες του έργου και τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα. Μέσα από τη συζήτηση τονίστηκαν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες και τις πρακτικές του τόπου και πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάστασή για τους ανθρώπους της περιοχής. Έμφαση δόθηκε στη σημασία του έργου για την πρόσβαση σε βασικές υποδομές, μηχανήματα και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Σημειώνεται εδώ ότι το έργο Phygital επιδιώκει την προώθηση εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής και επιχειρηματικότητας στον τοπικό αγροδιατροφικό τομέα με βάση τις ανοικτές τεχνολογίες.