Όλα σύννομα για το έργο της Λεωφόρου Νιάρχου!

on .

LEOFOROS NIARXOY

• Η βελτίωση - αναβάθμιση της οδού Νιάρχου κρίθηκε απαραίτητη για να εξυπηρετήσει το διακριτό συγκοινωνιακό της ρόλο, υπογραμμίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαντώντας στις απόψεις που είχε εκφράσει ο «Συνήγορος του Πολίτη» στον οποίο είχαν απευθυνθεί κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής.
Το Υπουργείο, εξηγεί πως ο διακριτός ρόλος της Νιάρχου, οφείλεται στη σύνδεση που κάνει της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας με τον οικισμό Πεδινής και κατ’ επέκταση με την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Δωδώνης και εξυπηρέτηση με βασικές κοινωνικές υποδομές, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

«Αστική Οδός»…
Η απάντηση δίνεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ανωτέρω Υπουργείου, στην οποία σημειώνεται πώς το έργο αντιμετωπίζεται ως αστική οδός, ο σχεδιασμός δεν σχετίζεται με κλειστό αυτοκινητόδρομο ή αστικό αυτοκινητόδρομο και δεν προβλέπεται σύνδεσή της με την Κενάν Μεσσαρέ.
Εξηγεί ότι η πρόσβαση στην κεντρική αρτηρία δεν αποκόπτεται αλλά (θα) διεξάγεται πλέον ελεγχόμενα μέσω κάθετου και παράπλευρου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων κυκλικής μορφής.
Το Υπουργείο προσθέτει πώς το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις/στόχους του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (2003) επιδιώκεται η προώθηση έργων που αναβαθμίζουν την πόλη των Ιωαννίνων, ως το κυρίαρχο κέντρο της Περιφέρειας με διαπεριφερειακή και διακρατική εμβέλεια.

Τηρήθηκαν όλες οι διατάξεις
Για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναφέρει πώς το περιεχόμενό της έχει κριθεί επαρκές για να επισημάνει σε άλλο σημείο, ότι επειδή η οδός Νιάρχου αποτελεί υφιστάμενο έργο που βελτιώνεται, οι όποιες συνέπειες που έχουν προκληθεί έχουν συντελεστεί και έχει επέλθει διαχρονικά μια κατάσταση ισορροπίας.
Τονίζει ακόμη πώς διατυπώθηκαν γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, επισημαίνοντας πώς όλοι εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ, όπως το ίδιο έγινε και από το ενδιαφερόμενο κοινό.
Καταληκτικά το Υπουργείο, αναφέρει πώς η οδός Νιάρχου εμπίπτει στη ζώνη Γ΄ εντός της οποίας επιτρέπεται η επέκταση υφισταμένων έργων δικτύων και υποδομής και ότι τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Web Baner Antigoni