Φαρμακεία

Τηλ. 26510 23333   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/2022

8 το πρωί έως 9 το βράδυ: ΜΠΟΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καλλάρη 27 (Κουρμανιό), τηλ. 35088

9 το βράδυ έως 8 το πρωί: ΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, Βηλαρά 84, τηλ. 22329