Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο εκσυγχρονισμός των ΚΑΠΗ!

on .

Τα Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) είναι δομές που ιδρύθηκαν το 1984 με στόχο την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων της Τρίτης Ηλικίας, την ψυχαγωγία, την υγειονομική στήριξη και εν γένει την κοινωνική τους φροντίδα. Ήταν ένας θεσμός πρωτοποριακός για την εποχή εκείνη και προοδευτικά αναπτύχθηκε, ώστε το 2017 να λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα περισσότερα από 900 Kέντρα. Προσφέρουν μεταξύ άλλων επικοινωνία, ψυχαγωγία, ιατρική συνταγογράφηση, φυσιοθεραπεία, εκδρομές.

Σαράντα χρόνια μετά την δημιουργία του θεσμού αυτού και την λειτουργία τους στην περιοχή μας νομίζω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό τους. Στον Δήμο μας λειτουργούν σήμερα 13 Κ.Α.Π.Η. με ένα προσωπικό που, κατά πλειοψηφία, είναι κοντά στην συνταξιοδότηση, με υποδομές και εξοπλισμό που επίσης έχει πάρα πολλά χρόνια να ανανεωθεί και με ανάγκες για νέες ειδικότητες εργαζομένων και προσφερόμενων υπηρεσιών.

Κατ’ αρχήν, είναι απαραίτητη η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα αντικαταστήσει όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί ή ετοιμάζονται με τις υπάρχουσες ειδικότητες, νοσηλευτή, φυσιοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας, βοηθητικών εργασιών και καθαριότητας. 

Είναι επίσης απαραίτητη η ανανέωση του εξοπλισμού τους (μηχανοργάνωση, φυσιοθεραπευτήρια κ.α.). Χρειάζονται νέες ειδικότητες, όπως ψυχολόγου, γυμναστή, εργοθεραπευτή και διαιτολόγου – διατροφολόγου που θα προσφέρουν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της υγιούς γήρανσης που είναι και το σχέδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δεν γίνεται τα Κ.Α.Π.Η. το 2023 να είναι μόνο χώροι για καφέ, τάβλι, και συνταγογράφηση. Πρέπει να γίνουν χώροι εκπαίδευσης, ενημέρωσης για σωματική και ψυχική υγεία, άσκησης, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων (χειροτεχνία, μουσική, θεατρικών ομάδων κ.α.).

Τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. μας είναι ενεργά και έχουν δικαιολογημένα απαιτήσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρειαζόμαστε και μεγαλύτερους και ποιοτικότερους χώρους, κάτι που ανέδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της πανδημίας του covid 19, που δυστυχώς οδήγησε στο κλείσιμο και την υπολειτουργία των ΚΑΠΗ για τρία περίπου χρόνια.

Οφείλουμε όλοι, Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, να στηρίξουμε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των ΚΑΠΗ αναλογιζόμενοι και την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας που έχει προκύψει για την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων. Μία είναι η λύση: αύξηση της χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα (κρατικά και ευρωπαϊκά), εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους και πρόσληψη προσωπικού. 

Τα Κ.Α.Π.Η. μπορούν να αποτελέσουν δομές που θα συμβάλουν στην καλύτερη ψυχοσωματική και διανοητική υγεία της τρίτης ηλικίας και το όφελος για όλους (κράτος, κοινωνία, οικογένεια, άτομο) θα  είναι πολλαπλό και  σημαντικό. Τώρα είναι η στιγμή να το συμφωνήσουμε, να το αποφασίσουμε  και να το υλοποιήσουμε, παρατάξεις και κόμματα.