Υπογράφει ο… Ελισάφ;

on .

ΜΑΚΑΒΡΙΟ αλλά αληθινό. Για να δείτε πόσο δίκιο έχουμε που λέμε ότι ο νέος «δήμαρχος» Ιωαννίνων  κ. Δημ. Παπαγεωργίου δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά έχασε και τον «μπούσουλα»! Πάνω στην πρεμούρα του να κάνει απευθείας ανάθεση 50.837,52 ευρώ, για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου σε εταιρία της Θεσσαλονίκης, εξέδωσε απόφαση (αριθμ. πρωτ. 48678/5-5-23 και ΑΔΑ: 6ΘΤΒΩΕΩ-9ΧΥ) που την υπογράφει ψηφιακά (προφανώς από το υπερπέραν) ο... Μωυσής Ελισάφ!!!

ΤΟ... σαΐνι αντέγραψε περυσινή απόφαση του εκλιπόντος δημάρχου (ΑΔΑ: 68ΜΣΩΕΩ-7ΙΚ/ 11-5-22), άλλαξε την ημερομηνία και τον αριθμό της μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού - Οργάνωσης- Πληροφορικής και... εντάξει! Δεν πρόκειται απλώς για βιασύνη, αλλά για απτή απόδειξη ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Όμως, για ποιό λόγο επιλέχτηκε εταιρία της Θεσσαλονίκης και όχι μιά Γιαννιώτικη; Μήπως δεν υπάρχουν εδώ ικανοί και καταρτισμένοι στα της Πληροφορικής; Υπάρχουν και μάλιστα οι καλύτεροι. Τότε γιατί;