Η Περιφέρεια Ηπείρου για τις συμβάσεις μεταφοράς του υπολείμματος από τη Μ.Ε.Α.

on .

• «Κύριε Διευθυντά, 

Ο μονοθεματικός στην αρθρογραφία του με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, συνεργάτης σας κ. Κ. Καλτσής, σε  κείμενο που υπογράφει στο σημερινό φύλλο (8 Ιουλίου) της εφημερίδας σας, αναφέρεται σε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου για τις συμβάσεις μεταφοράς του υπολείμματος από τη Μ.Ε.Α, η νομιμότητα της οποίας σε κάθε περίπτωση θα κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια. Παραπληροφορεί όμως για μια ακόμη φορά το αναγνωστικό σας κοινό ισχυριζόμενος δημόσια ότι δήθεν κρίθηκε με αυτή «πως δεν υπήρχε το κατεπείγον… ούτε έκτακτη ανάγκη» για την ανάγκη της μεταφοράς του υπολείμματος από την Περιφέρεια Ηπείρου. Γιατί όσο και αν ανατρέξει κάποιος στην απόφαση, καμία τέτοια αναφορά δεν υπάρχει. Κι ενώ η απόφαση «δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρερμηνείες» όπως υποστηρίζει ο συνεργάτης σας, ο ίδιος την παρερμηνεύει. Αν δεν υπάρχει «κατεπείγον», ή «έκτακτη ανάγκη» για τη μεταφορά του υπολείμματος, ιδίως για λόγους δημόσιας υγείας και συμβατικών υποχρεώσεων, όπως έχει κριθεί ήδη από άλλες αρμόδιες αρχές, πού άραγε υπάρχει;   

Η ουσία όμως είναι αλλού: Ο συνεργάτης σας, ισχυρίζεται ότι δήθεν με τις αναθέσεις της Περιφέρειας πλήττεται το δημόσιο συμφέρον. Αλήθεια όμως πως γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να πλήττεται το δημόσιο συμφέρον (οι Ηπειρώτες δηλαδή) όταν με την απευθείας ανάθεση που έκανε η Περιφέρεια σε μια εταιρεία πολυμετοχική και απόλυτα διάφανη στη λειτουργία της, πέτυχε τιμή αρχικά με 0,158 ευρώ το τονοχιλιόμετρο και εν συνεχεία – και παρά την μεγάλη αύξηση των καυσίμων – μείωσε την τιμή σε  0,156 ευρώ και μάλιστα με δημόσια χρηματοδότηση και δεν πλήττεται από διαγωνιστικές (φωτογραφικές) διαδικασίες του ενός διαγωνιζόμενου με 0,235 ευρώ το τονοχιλιόμετρο και με το κόστος να καλύπτεται από την τσέπη του Ηπειρώτη πολίτη; 

Επειδή ο συνεργάτης σας υπαινίσσεται ότι «κατόπιν ενεργειών του» η Περιφερειακή Αρχή «ίσως κληθεί να διαβεί την πόρτα του Εισαγγελέα», αναμένουμε με ενδιαφέρον τις ενέργειές του, όπως άλλωστε το έχει κάνει στο παρελθόν με κατά κράτος δικαίωση του Περιφερειάρχη. 

Τον ενημερώνουμε δε ότι η νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης ελέγχεται με άλλες παραμέτρους από τα διοικητικά όργανα και τα διοικητικά δικαστήρια και με διαφορετικές από την τακτική πολιτική δικαιοσύνη. 

Στην τελευταία θα δοθεί η ευκαιρία να ξετυλίξει το νήμα του  «πάρτι» που είχε στηθεί με τη μεταφορά του υπολείμματος με πολλούς εμπλεκόμενους, πολλά διαπλεκόμενα συμφέροντα και με μόνιμο θύμα τον πολίτη της Ηπείρου. Το «πάρτι» αυτό είναι και μια από τις παραμέτρους της σύμβασης ΣΔΙΤ για το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που κάποιοι  δεν θέλουν να χαλάσει, «επενδύοντας» ακόμη και σε κοινοβουλευτικά «πραξικοπήματα». 

Κύριε Διευθυντά, 

Να είστε βέβαιος ότι η Περιφερειακή Αρχή θα δικαιωθεί πλήρως στους χειρισμούς της σε ό, τι αφορά τη λειτουργία του Εργοστασίου γιατί ενήργησε με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των Ηπειρωτών. Αρκεί μέχρι τότε να μην έχουν ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα οι Ηπειρώτες. 

Οι πολέμιοί της άλλωστε έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο και γνωστή ιστορία στον τόπο μας αλλά και παραπέρα. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις σκοπιμότητες και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και διαψεύδουν παραπλανητικούς ισχυρισμούς, όπως αυτούς του συνεργάτη σας, προκύπτουν από έγγραφα και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής. 

Παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της σε ανάλογη θέση του κειμένου του συνεργάτη σας».