Ο εκφυλισμός της Δημοκρατίας…

on .

Οι κλασικοί συγγραφείς έχουν διδάξει ότι η ιστορία είναι κυκλική, ότι η ανθρώπινη φύση είναι ατελής και ότι χρειάζονται ειδικά μέτρα (θεσμοί ελέγχου των κυβερνώντων) για να αποτραπεί η διολίσθηση της δημοκρατίας στην τυραννία. 
Στις σύγχρονες δημοκρατίες της Δύσης, το δικαίωμα στην εξουσία αποκτάται μέσα από διάφορες μορφές ανταγωνισμού και οι κρατικοί θεσμοί τους (πρέπει να) στελεχώνονται από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημοκρατία είναι πάντα θορυβώδης και έχει εντάσεις, αλλά όταν εφαρμόζονται οι κανόνες της, δημιουργεί τελικά συναίνεση. Η σύγχρονη αντιπαράθεση απόψεων δεν δημιουργεί συναίνεση, αντίθετα, προκαλεί σε μερικούς ανθρώπους την επιθυμία να επιβληθεί σιωπή στους υπόλοιπους.
Στο ήδη προβληματικό διεθνές περιβάλλον για τη δημοκρατική διακυβέρνηση, έκανε την εμφάνισή του ο θανατηφόρος ιός...
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας οι πανδημίες οδηγούσαν στην ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Ο λόγος είναι προφανής: Όταν οι άνθρωποι φοβούνται τον θάνατο, συμφωνούν με αυστηρά μέτρα για τα οποία πιστεύουν σωστά ή λανθασμένα ότι θα τους σώσουν… Έτσι, σε κάποιες χώρες ο φόβος που φέρνει ο ιός  έδωσε την αφορμή να εκδηλωθεί ο αυταρχισμός των κυβερνώντων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελευθερίας των πολιτών και το βόλεμα  των ημετέρων…
Οι προσδοκίες του πολίτη του κόσμου είναι άλλες…
Η  πανδημία (πρέπει να) είναι η ευκαιρία: για παγκόσμια αλληλεγγύη, για ανανέωση και εκσυγχρονισμό  των θεσμών, για διεθνή συνεργασία,…
Τι βιώνουμε;
Την αβεβαιότητα, την έλλειψη της αλληλεγγύης, την κυριαρχία των προκαταλήψεων και την ανάδυση του αυταρχισμού…
Για να καταστραφεί μια δημοκρατική κοινωνία είναι πρώτα αναγκαίο να από-νομιμοποιηθούν οι βασικοί θεσμοί της και η πανδημία  προσφέρει μια ρωγμή ευκαιρίας, Η  ΕΕ διαθέτει τέτοια παραδείγματα. Τι κάνει όμως η ηγεσία της για την προστασία της δημοκρατίας από τον εκφυλισμό της;..