Όταν αντί των Υπουργών μας απαντά στους Έλληνες πολίτες η Ευρωπ. Ένωση!.. ➤ Γράφει ο ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

on .

Με δημοσιεύματά μου έχω δημοσιοποιήσει την αντίθεση συλλογικοτήτων και συμπατριωτών μου Πωγωνησίων στην απόφαση τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA του Πωγωνίου.

Με τρεις επιστολές μου στον Υπουργό κ. Γ. Αμυρά έδωσα και όσα άλλα στοιχεία Ιστορικά, Παραδοσιακά, Αρχαιολογικά, Πολιτιστικά κλπ, και βέβαια βασικά για την Προστασία της Περιοχής ως ενταγμένης στο Πρόγραμμα NATURA, για αποτροπή εγκατάστασης ανεμογεννητριών.
Οι επιστολές μου αγνοήθηκαν περιφρονητικά, αποφεύγοντας προκλητικά μια απάντηση, με ενημερωτικές πληροφορίες και τις θέσεις του Υπουργείου. Αγνοήθηκε έτσι το Θεμελιώδες δικαίωμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία, όπως επισημαίνεται από τον Συνήγορο του Πολίτη, σε ανάρτηση στο διαδίκτυο, απόσπασμα της οποίας και παραθέτω:
«ο Συνήγορος τονίζει ότι η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά εργαλεία για τη χάραξη και άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και ζητά να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίτευξη της μέγιστης περιβαλλοντικής διαφάνειας και τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία».
Πηγή: https://www.synigoros.gr/?i=kdet.el.news.395400.
Με αυτό το «εμπάργκο», στην πληροφόρηση του Πολίτη, απευθύνθηκα στην Κεντρική Υπηρεσία NATURA, στις Βρυξέλλες, με την ακόλουθη επιστολή μου συντεταγμένη στα Ελληνικά:
Προς το Κεντρικό τμήμα
NATURA Βρυξέλλες
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, υπεύθυνοι διαχειριστές των θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του Προγράμματος NATURA-ΦΥΣΗ, με κυρίαρχους τομείς την βιοποικιλότητα, την ΖΕΠ προστασίας της Ορνιθοπανίδας και τους Οικότοπους, προγράμματα και επιδιώξεις που βρίσκονται στην πρώτη επικαιρότητα αυτή την περίοδο, όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα ένας ηλικιωμένος 90 ετών που έζησε το αγνό και ανόθευτο Φυσικό Περιβάλλον το οποίο βλέπουμε με θλίψη να φτωχαίνει.
Μια παιδική ζωή και πλούσια σε αναμνήσεις, τότε που ακούγαμε κάθε απόγευμα στο ηλιόγερμα τις πέρδικες να τραγουδάνε στις βρυσούλες, τον ύμνο της μέρας που έφευγε, μαζί με τα αϊδόνια, τότε που τα ζαρκάδια κυκλοφορούσαν γύρω από τα χωριά, τα ήμερα και τα άγρια ζώα να μας περιζώνουν και πάνω από τα βουνά τα πετεινά του ουρανού και τα αρπακτικά όλων των γενών να σπαθίζουν τον ουρανό μεταφέροντας τα μηνύματα του καιρού σαν παντεπόπτες της φύσης.
Με το γράμμα μου αυτό, αισθανόμενος μια μεγάλη ανησυχία για όσα καταστροφικά γίνονται στο Φυσικό Περιβάλλον και όσα κατατείνουν στην εξαφάνιση της Ορνιθοπανίδας από τη διατάραξη των πανάρχαιων ενδιαιτημάτων τους, θέλω να σας ενημερώσω επίκαιρα, για μια συγκεκριμένη περίπτωση και περιοχή που ζώ και ενοχλούμαι.
Επισυνάπτω στην επιστολή μου κείμενο, που δεν θα φθάσει στα γραφεία σας, ενός Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, εντεταλμένου να παρακολουθεί θέματα Ορνιθοπανίδας σε Προστατευόμενες περιοχές NATURA της περιοχής μας, με στοιχεία μιας έρευνας στην περιοχή με τον κωδικό GR2130010 Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορμού, Λίμνη Δελβινακίου.
Στη μελέτη αυτή, αναφέρονται λεπτομερώς τα είδη της ορνιθοπανίδας που βρίσκονται στο όριο της εξαφανίσεως (απειλούμενα), στους τόπους που πρόκειται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.
Οι ερευνητές και ο Φορέας αποφαίνονται και γνωματεύουν ότι μια τέτοια επέμβαση στο Φυσικό Περιβάλλον στις εν λόγω περιοχές «θέτουν σε άμεσο κίνδυνο είδη που είναι ευάλωτα και με αυξημένη ευαισθησία στην χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ και δυνητικά μπορούν να επιφέρουν άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, όπως η θνησιμότητα από πρόσκρουση, η όχληση/διαταραχή και εκτόπιση των ειδών, ο κατακερματισμός και η απώλεια σημαντικών ενδιαιτημάτων, στις περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας ειδών που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας».
Το Δ.Σ. του Φορέα αποφασίζει καταληκτικά και αποφαίνεται: «Εκφράζει τη σαφή αντίρρησή του στην πρόταση χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ στις εν λόγω περιοχές ενδιαφέροντος, Ζώνη Ειδικής Προστασίας(ΖΕΠ) «Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορμού, και Λίμνη Δελβινακίου» GR 2130010 και πλησίο αυτής».
Σας επισυνάπτω επίσης σχετική επιστολή μου στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος της Ελληνικής Κυβέρνησης κύριο Γεώργιο Αμυρά, με Περιβαλλοντικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, παραδοσιακά, λατρευτικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, τα οποία αγνοήθηκαν από τον Υφυπουργό, περιφρονώντας τις πληροφορίες και αποφεύγοντας ακόμη και να απαντήσει και να δώσει στοιχεία της εξέλιξης και πορείας αυτής της επέμβασης στον προστατευόμενο χώρο NATURA.
Καταφεύγω ως Ευρωπαίος πολίτης, με εμπιστοσύνη στους κεντρικούς μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης των πληροφοριών που σας στέλνω και παρακαλώ για την δική σας παρέμβαση και εφαρμογή των κανονισμών προστασίας μιας περιοχής NATURA που εσείς μελετήσατε, αξιολογίσατε, σχεδιάσατε και εγκρίνατε, και συμπεριλάβατε μάλιστα στον πρώτο πίνακα, και με ένταξη στην ειδική ζώνη προστασίας Ορνιθοπανίδας ΖΕΠ.
Παρακολουθώ τις δραστηριότητες της NATURA 2000 και είμαι συνδρομητής της έκδοσής σας NATURA 2000 από του πρώτου φύλλου το 1998, τα οποία και διατηρώ στο αρχείο μου, όπως και μια αλληλογραφία στα ενδιάμεσα χρόνια.
Για 25 χρόνια κυκλοφορούσα την τοπική εφημερίδα μου «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» στην οποία συχνά δημοσίευα περιβαλλοντικά θέματα και σχόλια για την προστασία και για την βιοποικιλότητα της όλης περιοχής της Επαρχίας Πωγωνίου, της παράδοσης και του περιβαλλοντικού πλούτου της επαρχίας.
Να προσθέσω με την ευκαιρία μια πληροφορία την οποία σεις θα αξιολογήσετε Περιβαλλοντικά και ιστορικά, ότι στην κοιλάδα του Γορμού που εντάσσεται σε αυτή την προστατευόμενη περιοχή, υπάρχουν δύο τοπωνυμίες με την ονομασία Αρκουδόλακος, ένδειξη ότι στην περιοχή εγκαταβιούσαν αρκούδες, και έχει διαπιστωθεί ότι συχνά εμφανίζεται να κυκλοφορεί στην περιοχή ένα ζεύγος.
Από το αρχείο μου σας στέλνω ένα λογότυπο από επαγγελματική σφραγίδα του 1876 του χωριού Πωγωνιανή, τότε Βοστίνα, στο οποίο απεικονίζεται γυμνόλαιμος γυπαετός, ιερό πουλί κάθαρσης του περιβάλλοντος από τα νεκρά ζώα της πανίδας, δείγμα παραδοσιακής ευαισθησίας προστασίας του περιβάλλοντος, πιο πρίν από την ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού κινήματος, που έρχεται από την αρχαία Ελληνική μυθολογία σαν παράδοση. Το είδος αυτό που μέχρι τη δεκαετία 1950 ακόμη πετούσε, έχει εξαφανιστεί.
Το ίδιο σύμβολο βρέθηκε σε σφραγίδα του Μητροπολίτη Βελλάς σε εκκλησιαστικό πιστοποιητικό, σε χωριό το οποίο είναι ενταγμένο και σήμερα στην προστατευόμενη περιοχή NATURA που ερευνήθηκε.
Στο συνημμένο πρακτικό του ΦΟΡΕΑ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ καταγράφονται τα μοναδικά ακόμη είδη που εντοπίστηκαν και καταμετρήθηκαν τον τελευταίο χρόνο και την ανησυχία των ερευνητών για την πλήρη εξαφάνιση.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι περιμένουμε με μια δόση αγωνίας αλλά και θετικής προσδοκίας, την δική σας παρέμβαση για να πεισθούμε και να βεβαιωθούμε, πως οι καθιερωμένοι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεσμοί ισχύουν και δεν επιτρέπουν να καταστρατηγούνται από μια εξουσία που δεν σέβεται το Περιβάλλον και περιφρονεί τον πολίτη.
Να προσθέσω ότι κατά την βασική αντίληψη της κοσμοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων η αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στον άγραφο θεϊκό νόμο που υπερέβαινε την θνητή Φύση θεωρούνταν διάπραξη Ύβρις και ακολουθούσε η Νέμεσις.
Τελειώνω διατηρώντας την απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποστολή σας για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
Διατελώ με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Χρ. Κωστούλας
19-10-2021 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αύριο το Β’ Μέρος:
Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραπάνω επιστολή του Κ. Κωστούλα