Άμεση ανάγκη από τους ΟΤΑ ο σωστός σχεδιασμός για την Κλιματική Αλλαγή…

on .

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία αναφέρεται σε μακροχρόνιες αλλαγές θερμοκρασιών και καιρικών συνθηκών. Αυτές οι μετατοπίσεις μπορεί να είναι φυσικές, όπως μέσω διακυμάνσεων στον ηλιακό κύκλο. Αλλά από το 1800, οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπήρξαν ο κύριος μοχλός της κλιματικής αλλαγής, κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για περισσότερους από 150.000 θανάτους ετησίως και αυτό γιατί εκτός από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εξάπλωση ασθενειών, στη μείωση της παραγωγής τροφίμων και σε πολλά άλλα προβλήματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξύ άλλων ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 και 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Επίσης, έχει θέσει επιμέρους στόχους για την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης κατά 32% και 32.5% αντιστοίχως.
Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων αυτών, αναδεικνύεται μέσα από πλήθος πολιτικών και κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Ε. που κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη για ενεργοποίηση των τοπικών αρχών, για την επίτευξη των στόχων για αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αναγνωρίζουν ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα από τις πόλεις και ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών και οφείλουν να αποτελούν πρότυπο για τους πολίτες, κάνοντας ορθολογική χρήση ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης.
Για μείωση των τελών…
Πώς θα φτάσουμε όμως εκεί ώστε να έχουμε μείωση των εκπομπών του CO2 στις πόλεις και πώς θα μειώσουμε τα Δημοτικά τέλη στους πολίτες;
1. Με Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και
2. Με εκπόνηση ενός σωστού Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.
Θα πρέπει ο κάθε Δήμος και Περιφέρεια ανά την Ελλάδα να κάνει απογραφή Εκπομπών στα Δημοτικά κτίρια και υποδομές, το Δημοτικό Φωτισμό, τα Δημοτικά οχήματα, τον Οικιακό και Τριτογενή τομέα και στα Ιδιωτικά οχήματα και μεταφορές. Για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα θα πρέπει:
1. Σε επίπεδο Περιφέρειας, ο κάθε Νόμος να θεσπίσει την εκπόνηση Περιφερειακών σχεδίων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα κάθε περιοχής.
2. Να προσδιοριστεί ένας βαθμός ευαισθητοποίησης των πολιτών στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και πως αυτός μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, την παιδεία και την επαγγελματική ιδιότητα.
3. Να οργανώνει στοχευμένες μελλοντικές δράσεις ενημέρωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια και όχι μόνο.
4. Έχοντας ως εργαλείο ένα Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, επιδιώκεται συστηματικά η χρηματοδότηση δράσεων προτεραιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
5. Επίσης, προτείνεται, η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον σχεδιασμό δράσεων για την ενέργεια και το κλίμα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και συνεπώς ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα να είναι υποχρεωτικός σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου.
Το σχέδιο δράσης…
Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι υποχρεωτικός σε εθνικό, Περιφερειακό και Δημοτικό επίπεδο, όπως η Γαλλία και η Λετονία, ενώ παράλληλα υπάρχουν άλλες χώρες όπου η πρόσβαση Δήμων σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι εφικτή μόνο αν υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός. Η Γερμανία π.χ. συγχρηματοδοτεί την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει ένας Δήμος να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι θα αποκομίσει (και εξασφαλίσει για τους πολίτες) Οικονομικά – μείωση Δημοτικών Τελών - και Περιβαλλοντικά Οφέλη από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου.
* * * 
Η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερες από την πανδημία μέσα από μία πράσινη ανάκαμψη, επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και την καθαρή τεχνολογία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε όλοι από κοινού σε αυτό το συλλογικό εγχείρημα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Τομεάρχης Υποδομών και Περιβάλλοντος ΔΕΕΠ Ιωαννίνων ΝΔ - Συντονιστής Μητρώου Στελεχών ΝΔ Νομού Ιωαννίνων)