Οι ανεμογεννήτριες και οι αντιδράσεις...

on .

Το δημοκρατικό πολίτευμα, θα πρέπει να γνωρίζουν οι κυβερνώντες, δεν καταλύεται μόνο με πραξικοπήματα. Καταλύεται και με την αλαζονική περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία είναι το βάθρο της δημοκρατίας.

Η ελευθερία της έκφρασης, η ισοπολιτεία και η ισονομία, η δικαιοσύνη, είναι στοιχεία απαραίτητα σε μια δημοκρατία, αλλά δεν είναι τα κύρια. Η λαϊκή κυριαρχία είναι η πηγή, από όπου πηγάζουν όλα τα παραπάνω. Η εξουσία πηγάζει από αυτή και η διαχείρισή της δεν μπορεί παρά να εδράζεται σε αυτήν και να υπηρετεί αυτήν.
Η περιφρόνησή της συνιστά γκρέμισμα του βασικού πυλώνα της δημοκρατίας. Αυτή τη βασική αρχή, που είναι και το θεμέλιο του Συντάγματος, φαίνεται ότι η νυν, όπως και η προηγούμενη Κυβέρνηση, την αγνοούν ή, αν δεν την αγνοούν, την καταπατούν κατάφωρα.
Σοβαρά προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας, προβλήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αντιμετωπίζονται με τρόπο άκρως αλαζονικό και από αυτήν την κυβέρνηση, από την οποία περίμεναν οι ψηφοφόροι της μια διαφορετική αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας.
Το πρόβλημα, στο οποίο θα αναφερθούμε και σήμερα, είναι τα λεγόμενα αιολικά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες. Έχουμε από τους πρώτους επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες της εγκατάστασής τους, το μικρό ποσοστό συνεισφοράς τους στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες της χώρες, και έχουμε επίσης τονίσει και εισηγηθεί στους αρμοδίους –οι οποίοι δια της σιωπής τους δείχνουν ότι κακώς βρίσκονται σε αυτή τη θέση- ιδιαίτερα στον υπουργό περιβάλλοντος, ο οποίος όφειλε να είναι μπροστάρης στην προστασία του περιβάλλοντος, ότι το ποσοστό της ενέργειας που θα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες θα μπορούσε να εξοικονομηθεί –ακόμα και μεγαλύτερο– με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, μια εντελώς καθαρής και αέναης πηγής ενέργειας.
Περιφρονώντας τη λαϊκή βούληση και καταπατώντας το Σύνταγμα και τους νόμους η κυβέρνηση αναιρεί το δημοκρατικό πολίτευμα, αφού καταπατεί και περιφρονεί τη λαϊκή κυριαρχία. Οι ανεπανόρθωτες καταστροφικές συνέπειες από τις ανεμογεννήτριες είναι και θα είναι ανεπανόρθωτες. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλά οι αρμόδιοι.
Αν συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο οι αντιδράσεις των πολιτών κάθε γωνιάς της Ελλάδος είναι έντονες -αντιδράσεις που με χρήματα της Ε.Ε. γίνεται προσπάθεια να καμφθούν- ο νυν πρωθυπουργός θα μείνει στην ιστορία ως ο καταστροφέας του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος. Οι ανεπανόρθωτες καταστροφικές συνέπειες έχουν επισημανθεί όχι μόνον από εμάς, αλλά και από άλλους πιο ειδικούς από εμάς, από τις ορνιθολογικές οργανώσεις, από πολιτιστικούς συλλόγους και πολλούς άλλους φορείς.
Η ισοπέδωση των βουνών, η καταστροφή παρθένων δασών, οι χιλιάδες τόνοι μπετόν στις κορφές τους, ο υπαρκτός κίνδυνος για τα πουλιά και ιδιαίτερα για τα απειλούμενα είδη, η αλλοίωση βουνών και περιοχών με μεγάλη αισθητική και ιστορική σημασία και παράδοση, ο κίνδυνος για αλλαγή του μικροκλίματος σε αυτές τις περιοχές, η πιθανή παρεμπόδιση εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων με σοβαρό κίνδυνο να στερέψουν οι βρύσες και τα ποτάμια, η βεβήλωση περιοχών με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική παράδοση, η βέβαιη αρνητική επίδραση στον τουρισμό, και πολλές άλλες συναφείς συνέπειες, έπρεπε να είχαν προβληματίσει την κυβέρνηση και να θέσει ένα τέρμα σε αυτό το πρόγραμμα που κανένα δεν ωφελεί παρά μόνο τους κερδοσκόπους φίλους πιθανόν της κυβέρνησης.
Ήδη οι αντιδράσεις προέρχονται από όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Από την Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα από το Πωγώνι, τη Χίο, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου, τη Μάνη και αλλού.
Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα μέρος από όσα αναφέρονται για το Πωγώνι στο πόρισμα του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων, όπως τα εκθέτει σε άρθρο του με τίτλο «Οι Ανεμογεννήτριες και οι κίνδυνοι για το οικοσύστημα του Πωγωνίου» ο Κων/νος Κωστούλας στον «Πρωινό Λόγο» της 17 Σεπτεμβρίου:
«Στο πόρισμα αυτό καταγράφονται τα στοιχεία της έρευνας για τον πληθυσμό και τα ενδιαιτήματα των ακόλουθων απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας στις περιοχές χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ. Χρυσαετός, (μοναδικό ένα ζεύγος), φιδαετός (μοναδικό ένα ζεύγος), γερακαετός (μοναδικό ζεύγος), σφηκιάρης, σαΐνι,κιρκινέζι, κοκκινοκαλιακούδα (15 ζεύγη στα υψίπεδα της Νεμέρτσικας), ασπροπάρης (κουκάλογο).
Η διαπίστωση από την καταμέτρηση, την σπανιότητα, τις θέσεις ενδιαιτήματος, και άλλα στοιχεία που προβλέπονται ως κριτήρια, χαρακτηρίζει αυτά ως απειλούμενα είδη και καταλήγει στη άποψη ότι: «Με βάση τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η κατασκευή και λειτουργία ΑΣΠΗΕ στις εν λόγω περιοχές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο είδη που είναι ευάλωτα και με αυξημένη ευαισθησία στη χωροθέτηση ΛΣΠΗΕ και δυνατά να επιφέρουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, όπως η θνησιμότητα από πρόσκρουση, η όχληση/διαταραχή και εκρόπιση των ειδών, ο ατακερματισμός και η απώλεια σημαντικών ενδιαιτημάτων, στις περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας ειδών που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας».
Έντονες, επίσης οι αντιδράσεις για όσα έγιναν και όσα πρόκειται να γίνουν στη Μάνη, όπως τα εκθέτει ο Τάσος Σαραντής («Φυτεύουν ανεμογεννήτριες, ξεριζώνουν την πολιτιστική κληρονομιά της Μάνης»). Ήδη στο όρος Σαγγιάς έχουν εγκατασταθεί σε μια απάτητη και παρθένα δασώδη περιοχή. Και η Υπουργός «Πολιτισμού», εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των κερδοσκόπων, κατήργησε τον περιοριστικό όρο οι ανεμογεννήτριες να μην είναι ορατές από τους παραδοσιακούς οικισμούς ειδικής κρατικής προστασίας. Αξιοσημείωτη είναι και πάλι η περιφρόνηση και προς τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά και προς το ανεπανάληπτο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, όπως αυτό της Μάνης.
«Σημειώνεται», παρατηρεί ο Σαραντής, «πως η Λακωνική Μάνη, μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, έχει 300 οικισμούς, με 96 απ’ αυτούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς σε σύνολο 118 ολόκληρης της Πελοποννήσου, 1.000 πύργους και πυργόσπιτα, 12 κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, 8 κάστρα βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, 1.000 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, 271 κηρυγμένα μνημεία ευρύτατου χρονικού φάσματος (από το έτος 10000 π.Χ. έως σήμερα), μεγαλιθικά μνημεία, 110 σπήλαια, μεταξύ αυτών τα παγκοσμίου φήμης Λιμναία Σπήλαια της Βλυχάδας στον Διρό, πέτρινους φάρους, πυκνό δίκτυο μονοπατιών αρχαϊκών και νεότερων χρόνων, αλώνια, καλντερίμια και πλήθος νεότερων μνημείων. Εξάλλου, πρόκειται για έναν τόπο με τεράστιο ανεξερεύνητο πολιτισμικό απόθεμα».
Όπως επίσης σημειώνει, η υπουργός «Πολιτισμού», ενδίδοντας στις πιέσεις ίσως της ΡΑΕ και των κερδοσκόπων, κατήργησε τον περιοριστικό όρο του ΣτΕ οι ανεμογεννήτριες να μην είναι ορατές από τους παραδοσιακούς οικισμούς ειδικής κρατικής προστασίας. ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ! Ουδεμία αντίσταση στις εντολές του Μητσοτάκη! Παρόμοια ισχύον και για άλλες περιοχές της χώρας μας. Κάθε βουνό και ιστορία. Κάθε βουνό και μια ιδιαίτερη ξεχωριστή αισθητική ομορφιά.
Όλα αυτά τα θυσιάζει η Κυβέρνηση, χωρίς αίσθηση της ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής ομορφιάς, στο βωμό των κερδοσκόπων. Το παραγόμενο αποτέλεσμα δεν μπορεί να αντιστοιχίσει ούτε στο παραμικρό την ανεπανόρθωτη καταστροφή που συντελείται.
Είδατε εσείς να στήνονται ανεμογεννήτριες στον Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας ή στο ψηλότερο βουνό της; Ή στις κορυφές των Απεννίνων ορέων στην Ιταλία; Στη Γερμανία χιλιάδες πουλιά έπεσαν θύματα των ανεμογεννητριών και εξαιτίας αυτού ο πληθυσμός των ποντικιών αυξήθηκε τόσο που άρχισαν να μπαίνουν στα σπίτια! Στη χώρα μας που είναι σταθμός για εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά και στην οποία έχουμε την τύχη να έχουμε ενδημικά πουλιά εκατοντάδες είδη, πόσες χιλιάδες θα είναι τα θύματα;
Είναι καιρός να το καταλάβει ο Πρωθυπουργός, η ΝΔ. και οι βουλευτές της που δεν είναι άμοιροι ευθυνών για ότι γίνεται. Αν συνεχίσουν έτσι, ο καταποντισμός τους θα είναι βέβαιος στις επόμενες εκλογές. Η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου που βλέπει να μην εισακούεται συσσωρεύεται και αυξάνει.
Σε αυτό τον αγώνα θα έπρεπε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να πρωτοστατούν, κάτι που δεν το βλέπουμε. Οι χλιαρές συνήθως αντιδράσεις δε ξεγελούν τους πολίτες. Θα έπρεπε να κινητοποιήσουν τους πολίτες, για να αποτρέψουν την καταστροφή του τόπου.
Τι θα έλεγαν και τι θα έκαναν, αν αύριο π.χ. η ΡΑΕ παραχωρούσε δικαίωμα εγκατάστασης αιολικού πάρκου στον Σμόλικα ή στο Περιστέρι ή σε άλλα πανέμορφα βουνά της Πίνδου; Θα καθόντουσαν με χέρια σταυρωμένα; Τι περιμένουν; Να ολοκληρωθεί η καταστροφή και μετά να κλαψουρίζουν στα ερείπια;
Μια και πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ελλάδα, ας προχωρήσει η κυβέρνηση σε ένα δημοψήφισμα. Ας σεβαστεί τη λαϊκή κυριαρχία. Όχι στο «αποφασίζουμε και διατάσσουμε»! Όχι στην αλαζονεία! Όχι στον αυταρχισμό!