Κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνέργειες επιχειρήσεων

on .

l Δεν είναι ότι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα που δεν προσπαθούμε, αλλά είναι ότι επειδή δεν προσπαθούμε που τα πράγματα είναι δύσκολα. (Σενέκας, Ρωμαίος φιλόσοφος). Την Πέμπτη 25/3/2021 σε ένα άρθρο μου επισήμανα το ρόλο των συγχωνεύσεων και των συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων. Η εμφάνιση αυτού του φαινομένου δεν είναι σημερινή, ούτε φυσικά την ανακάλυψα εγώ, είναι όμως η κατάλληλη εποχή να πάρει σάρκα και οστά μία τέτοια ενέργεια μεταξύ επιχειρήσεων. Είναι ανάγκη πλέον για κάποιες επιχειρήσεις να μπορούν να αντέξουν την επόμενη μέρα. Είναι η ανάγκη επιχειρηματικών γάμων και deals την επόμενη μέρα της κρίσης στη χώρα μας.
Οι επιχειρηματικές συμμαχίες, διαχρονικά στην ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα, δεν φαντάζουν ιδιαίτερα οικίες. Ούτε είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στην καρδιά του Έλληνα. Στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις, περίπου το 30% δουλεύουν μόνοι τους ως αυτοαπασχολούμενοι. Το μικρό μέγεθος των Ελληνικών επιχειρήσεων δεν επιτρέπει οικονομίες κλίμακας και τεχνολογίες αιχμής, ως αποτέλεσμα, η μικρή επιχειρηματικότητα εστιάζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών για εγχώρια κατανάλωση.
Η πολιτεία με το ταμείο ανάκαμψης σχεδιάζει συγκεκριμένα projects που θα αλλάξουν το τοπίο στις επιχειρήσεις.
1. Φορολογικά κίνητρα: σειρά κινήτρων για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές (κυρίως ατομικές), μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οικονομικών μεγεθών. Με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διεθνoύς ανταγωνιστικότητας.
2. Επιλεξιμότητα αναδόχων και παρτενέρ του Δημοσίου: συγχρηματοδοτούμενες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναλάβουν μια μεγάλη δουλειά θα έχουν λόγο να επιδιώξουν συμμαχίες. Με κανόνες προς αποφυγήν μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά.
3. Ενέσεις ρευστότητας με δάνεια προερχόμενα από τράπεζες ή και ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην καινοτομία και τις ψηλότερες εξαγωγές. Τα δάνεια δηλαδή θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
4. Επιχειρηματικές ευκολίες και ευελιξία: α) εισαγωγή μιας νέας νομικής μορφής για τις αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις, ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης μορφής εταιρεία. β) για ΜμΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις προβλέπεται δέσμη κινήτρων για την προώθηση συνεργατικών σχημάτων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, ενώσεων κλπ. γ) έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένους τομείς, όπως logistics, τουρισμός, εξαγωγές, έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο θεσπίζεται και πλαίσιο κινήτρων για τη συγχώνευση, μετατροπή και εξαγορά μεταξύ των επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.
Το πλαίσιο αυτό μπορεί να δώσει ζωή και διέξοδο σε δεκάδες επιχειρήσεις. Το κράτος δεν θα επιδοτεί άμεσα την εξαγορά τους, αλλά θα χρηματοδοτήσει το 30% ή έως και 50% ενός επενδυτικού σχεδίου που θα καταστρώσουν από κοινού με άλλους και θα τους φέρνει κέρδη τα επόμενα χρόνια.

* Ο Σπ. Μπέκας είναι Πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων, Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων